תהילים 29
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃

2הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃

3קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃

4קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃

5קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃

6וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃

7קול יהוה חצב להבות אש׃

8קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃

9קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃

10יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃

11יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 28
Top of Page
Top of Page