תהילים 30
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור שיר חנכת הבית לדוד ארוממך יהוה כי דליתני ולא שמחת איבי לי׃

2יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃

3יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור׃

4זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃

5כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃

6ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם׃

7יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃

8אליך יהוה אקרא ואל אדני אתחנן׃

9מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך׃

10שמע יהוה וחנני יהוה היה עזר לי׃

11הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃

12למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 29
Top of Page
Top of Page