תהילים 24
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

2כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃

3מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃

4נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃

5ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

6זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃

7שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃

8מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃

9שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃

10מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 23
Top of Page
Top of Page