תהילים 23
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

2בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃

3נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃

4גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

5תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃

6אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 22
Top of Page
Top of Page