תהילים 144
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃

2חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃

3יהוה מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו׃

4אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃

5יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃

6ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃

7שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר׃

8אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר׃

9אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה לך׃

10הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה׃

11פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר׃

12אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃

13מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו׃

14אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו׃

15אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 143
Top of Page
Top of Page