תהילים 143
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך׃

2ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי׃

3כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם׃

4ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי׃

5זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח׃

6פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה׃

7מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור׃

8השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃

9הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי׃

10למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃

11למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי׃

12ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל צררי נפשי כי אני עבדך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 142
Top of Page
Top of Page