תהילים 142
Hebrew Bible OT and NT

1משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן׃

2אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃

3בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃

4הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃

5זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃

6הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃

7הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 141
Top of Page
Top of Page