תהילים 141
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך׃

2תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב׃

3שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי׃

4אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און ובל אלחם במנעמיהם׃

5יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם׃

6נשמטו בידי סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו׃

7כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃

8כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי׃

9שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃

10יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד אעבור׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 140
Top of Page
Top of Page