תהילים 140
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃

2אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃

3שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃

4שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי׃

5טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃

6אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני׃

7יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק׃

8אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה׃

9ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו׃

10ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו׃

11איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃

12ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃

13אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 139
Top of Page
Top of Page