תהילים 139
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃

2אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃

3ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה׃

4כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃

5אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃

6פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃

7אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃

8אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃

9אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃

10גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃

11ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני׃

12גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃

13כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

17ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃

18אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃

19אם תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני׃

20אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך׃

21הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃

22תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃

23חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃

24וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 138
Top of Page
Top of Page