תהילים 138
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך׃

2אשתחוה אל היכל קדשך ואודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי הגדלת על כל שמך אמרתך׃

3ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃

4יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃

5וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃

6כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃

7אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃

8יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 137
Top of Page
Top of Page