תהילים 137
Hebrew Bible OT and NT

1על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון׃

2על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו׃

3כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון׃

4איך נשיר את שיר יהוה על אדמת נכר׃

5אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני׃

6תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי׃

7זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃

8בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו׃

9אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 136
Top of Page
Top of Page