תהילים 136
Hebrew Bible OT and NT

1הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

2הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו׃

3הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו׃

4לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃

5לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו׃

6לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו׃

7לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃

8את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו׃

9את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו׃

10למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃

11ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו׃

12ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃

13לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃

14והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו׃

15ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו׃

16למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃

17למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃

18ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃

19לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃

20ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו׃

21ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃

22נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו׃

23שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃

24ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו׃

25נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃

26הודו לאל השמים כי לעולם חסדו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 135
Top of Page
Top of Page