משלי 7
Hebrew Bible OT and NT

1בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך׃

3קשרם על אצבעתיך כתבם על לוח לבך׃

4אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא׃

5לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

6כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

7וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב׃

8עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃

9בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה׃

10והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃

11המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה׃

12פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל פנה תארב׃

13והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃

14זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃

15על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃

16מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃

17נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃

18לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים׃

19כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃

20צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃

21הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃

22הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃

23עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃

24ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃

25אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃

26כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃

27דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 6
Top of Page
Top of Page