ישעה 38
Hebrew Bible OT and NT

1בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה׃ 2ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה׃ 3ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃

4ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר׃ 5הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה׃ 6ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת׃

7וזה לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את הדבר הזה אשר דבר׃ 8הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה׃

9מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו׃

10אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃

11אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃

12דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃

13שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני׃

14כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃

15מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותי על מר נפשי׃

16אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני׃

17הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי׃

18כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך׃

19חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃

20יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה׃

21ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי׃ 22ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 37
Top of Page
Top of Page