Psalmynas 71
Lithuanian
1Viešpatie, Tavimi pasitikiu: niekados tenebūsiu sugėdintas.

2Savo teisumu išlaisvink ir išvaduok mane! Kreipk į mane savo ausį ir išgelbėk mane!

3Būk man tvirta pilis, kur visada galėčiau pabėgti! Juk Tu esi mano uola ir tvirtovė!

4Dieve, išlaisvink mane iš nedorėlio rankos, iš rankos neteisaus ir žiauraus žmogaus.

5Viešpatie Dieve, Tu esi mano viltis, mano pasitikėjimas nuo pat jaunystės.

6Tu mane globojai nuo pat gimimo, Tu saugojai mane nuo motinos įsčių. Aš nuolat girsiu Tave.

7Daugelis stebėjosi manimi, bet Tu buvai man saugi priebėga.

8Mano burna tebūna pilna gyriaus ir Tavo garbės visą dieną.

9Neapleisk manęs senatvėje; nepalik, kai jėgos išseks!

10Mano priešai kalba ir seka mane; jie tyko mano gyvybės ir tariasi:

11“Dievas jį paliko, vykite ir sugaukite jį, nes niekas jo neišgelbės!”

12Dieve, nebūk toli nuo manęs! Mano Dieve, skubėk man padėti!

13Gėdingai težūva ir teišnyksta mano sielos priešininkai! Tesusilaukia paniekos ir negarbės, kurie siekia man pakenkti.

14Aš vilties nenustosiu, girsiu Tave vis labiau.

15Mano burna kalbės apie Tavo teisumą, skelbs visą dieną Tavo išgelbėjimą, nes aš nežinau jų ribų.

16Aš eisiu su Viešpaties Dievo jėga, minėsiu Tavo vieno teisumą.

17Dieve, Tu mokei mane nuo jaunystės ir iki šiol dar skelbiu Tavo nuostabius darbus.

18Dieve, nepalik manęs, kai būsiu senas ir pražilęs, kol ateinančioms kartoms apie Tavo jėgą ir galią aš paskelbsiu.

19Dieve, Tavo teisumas siekia aukštąjį dangų, Tu padarei didingų darbų, kas yra Tau lygus, Dieve?

20Nors daug ir skaudžių vargų leidai man patirti, bet ir vėl atgaivinsi mane, ištrauksi iš žemės gelmių!

21Tu suteiksi man garbę ir vėl paguosi.

22Dieve, aš girsiu Tavo ištikimybę psalteriu, skambinsiu Tau arfa, Izraelio Šventasis!

23Mano lūpos ir siela, kurią išpirkai, džiūgaus, kai Tau giedosiu.

24Ir mano liežuvis visą dieną kalbės apie Tavo teisumą. Visi, kurie siekė man pakenkti, yra sugėdinti ir paniekinti.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 70
Top of Page
Top of Page