Pradþios knyga 10
Lithuanian
1Tai yra Nojaus sūnų Semo, Chamo ir Jafeto palikuonys. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų.

2Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. 3Gomero sūnūs: Aškenazas, Rifatas ir Togarma. 4Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas. 5Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose.

6Chamo sūnūs: Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas. 7Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos sūnūs: Šeba ir Dedanas. 8Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje. 9Jis buvo smarkus medžiotojas Viešpaties akyse. Todėl sakoma: “Smarkus medžiotojas kaip Nimrodas Viešpaties akyse”. 10Jo karalystės pradžia buvo Babelė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje. 11Iš čia jis išvyko į Asūrą ir pasistatė Ninevę, Rehobot Irą, Kelachą 12ir Reseną tarp Ninevės ir Kelacho; tai yra didysis miestas. 13Mizraimo sūnūs: Ludas, Anamimas, Lehabas, Naftuchimas, 14Patrusimas, Kasluhas, iš kurio kilo filistinai, ir Kaftoras.

15Kanaano palikuonys: pirmagimis Sidonas, Hetas, 16jebusiečiai, amoritai, girgašai, 17hivai, arkai, sinai, 18arvadiečiai, cemarai ir hematiečiai. Taip kanaaniečių giminės išsiplėtė. 19Kanaaniečių ribos tęsėsi nuo Sidono link Geraro iki Gazos, link Sodomos, Gomoros, Admos bei Ceboimų iki Lešos. 20Tai Chamo palikuonys pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas.

21Semas, visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų. 22Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Ludas ir Aramas. 23Aramo sūnūs: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas. 24Arfaksado sūnus­Sala, o Salos­Eberas. 25Eberas turėjo du sūnus: vienas vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, antrasis­Joktanas. 26Joktano sūnūs: Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas, 27Hadoramas, Uzalas, Dikla, 28Obalas, Abimaelis, Šeba, 29Ofyras, Havila ir Jobabas; visi jie yra Joktano sūnūs. 30Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose. 31Šitie yra Semo palikuonys pagal jų gimines, kalbas, šalis bei tautas.

32Šitos yra Nojaus sūnų giminės pagal jų palikuonis ir tautas; iš jų atsirado tautos žemėje po tvano.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page