Psalm 85
Interlinear Bible
You Have Been Favorable to Your Land
  
 

 
 
 5329 [e]   1
lam·naṣ·ṣê·aḥ   1
לַמְנַצֵּ֬חַ ׀   1
To the Chief Musician   1
Prep‑l, Art | V‑Piel‑Prtcpl‑ms   1
1121 [e]
liḇ·nê-
לִבְנֵי־
of the sons
Prep‑l | N‑mpc
  
 
.
 
 
 7141 [e]
qō·raḥ
קֹ֬רַח
of Korah
N‑proper‑ms
4210 [e]
miz·mō·wr.
מִזְמֽוֹר׃
A Psalm
N‑ms
7521 [e]
rā·ṣî·ṯā
רָצִ֣יתָ
You have been favorable
V‑Qal‑Perf‑2ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 776 [e]
’ar·ṣe·ḵā;
אַרְצֶ֑ךָ
to Your land
N‑fsc | 2ms
7725 [e]
ḇə·tā
שַׁ֝֗בְתָּ
You have brought back
V‑Qal‑Perf‑2ms
 
šə·ḇūṯ
שבות
 - 
N‑fsc
7622 [e]
šə·ḇîṯ
[שְׁבִ֣ית]
the captivity of
N‑fsc
  
 
.
 
 
 3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ.
(יַעֲקֹֽב׃)
Jacob
N‑proper‑ms
5375 [e]   2
nā·śā·ṯā   2
נָ֭שָׂאתָ   2
You have forgiven   2
V‑Qal‑Perf‑2ms   2
5771 [e]
‘ă·wōn
עֲוֺ֣ן
the iniquity
N‑csc
  
 

 
 
 5971 [e]
‘am·me·ḵā;
עַמֶּ֑ךָ
of Your people
N‑msc | 2ms
3680 [e]
kis·sî·ṯā
כִּסִּ֖יתָ
You have covered
V‑Piel‑Perf‑2ms
3605 [e]
ḵāl
כָל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭā·ṯām
חַטָּאתָ֣ם
their sin
N‑fsc | 3mp
  
 
.
 
 
 5542 [e]
se·lāh.
סֶֽלָה׃
Selah
Interjection
622 [e]   3
’ā·sap̄·tā   3
אָסַ֥פְתָּ   3
You have taken away   3
V‑Qal‑Perf‑2ms   3
3605 [e]
ḵāl
כָל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 5678 [e]
‘eḇ·rā·ṯe·ḵā;
עֶבְרָתֶ֑ךָ
Your wrath
N‑fsc | 2ms
7725 [e]
hĕ·šî·ḇō·w·ṯā,
הֱ֝שִׁיב֗וֹתָ
You have turned
V‑Hifil‑Perf‑2ms
2740 [e]
mê·ḥă·rō·wn
מֵחֲר֥וֹן
from the fierceness
Prep‑m | N‑msc
  
 
.
 
 
 639 [e]
’ap·pe·ḵā.
אַפֶּֽךָ׃
of Your anger
N‑msc | 2ms
7725 [e]   4
ū·ḇê·nū   4
שׁ֭וּבֵנוּ   4
And Restore us   4
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cp   4
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֣י
God
N‑mpc
  
 

 
 
 3468 [e]
yiš·‘ê·nū;
יִשְׁעֵ֑נוּ
of our salvation
N‑msc | 1cp
6565 [e]
wə·hā·p̄êr
וְהָפֵ֖ר
and cause to cease
Conj‑w | V‑Hifil‑Imp‑ms
3708 [e]
ka·‘as·ḵā
כַּֽעַסְךָ֣
Your anger
N‑msc | 2ms
  
 
.
 
 
 5973 [e]
‘im·mā·nū.
עִמָּֽנוּ׃
toward us
Prep | 1cp
  
 
؟
 
 
 5769 [e]   5
hal·‘ō·w·lām   5
הַלְעוֹלָ֥ם   5
Forever   5
Art, Prep‑l | N‑ms   5
599 [e]
te·’ĕ·nap̄-
תֶּֽאֱנַף־
will You be angry
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
bā·nū;
בָּ֑נוּ
with us
Prep | 1cp
4900 [e]
tim·šōḵ
תִּמְשֹׁ֥ךְ
will You prolong
V‑Qal‑Imperf‑2ms
639 [e]
’ap·pə·ḵā,
אַ֝פְּךָ֗
Your anger
N‑msc | 2ms
1755 [e]
lə·ḏōr
לְדֹ֣ר
to
Prep‑l | N‑ms
  
 
؟
 
 
 1755 [e]
wā·ḏōr.
וָדֹֽר׃
and all generations
Conj‑w | N‑ms
3808 [e]   6
hă·lō-   6
הֲֽלֹא־   6
not   6
Adv‑NegPrt   6
859 [e]
’at·tāh
אַ֭תָּה
will You
Pro‑2ms
  
 

 
 
 7725 [e]
tā·šūḇ
תָּשׁ֣וּב
again
V‑Qal‑Imperf‑2ms
2421 [e]
tə·ḥay·yê·nū;
תְּחַיֵּ֑נוּ
revive us
V‑Piel‑Imperf‑2ms | 1cp
5971 [e]
wə·‘am·mə·ḵā,
וְ֝עַמְּךָ֗
that Your people
Conj‑w | N‑msc | 2ms
8055 [e]
yiś·mə·ḥū-
יִשְׂמְחוּ־
may rejoice
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
  
ḇāḵ.
בָֽךְ׃
in You
Prep | 2ms
7200 [e]   7
har·’ê·nū   7
הַרְאֵ֣נוּ   7
Show us   7
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cp   7
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2617 [e]
ḥas·de·ḵā;
חַסְדֶּ֑ךָ
Your mercy
N‑msc | 2ms
3468 [e]
wə·yeš·‘ă·ḵā,
וְ֝יֶשְׁעֲךָ֗
and Your salvation
Conj‑w | N‑msc | 2ms
5414 [e]
tit·ten-
תִּתֶּן־
grant
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
.
 
 
  
lā·nū.
לָֽנוּ׃
us
Prep | 1cp
8085 [e]   8
’eš·mə·‘āh,   8
אֶשְׁמְעָ֗ה   8
I will hear   8
V‑Qal‑Imperf.Cohort‑1cs   8
4100 [e]
mah-
מַה־
what
Interrog
  
 

 
 
 1696 [e]
yə·ḏab·bêr
יְדַבֵּר֮
will speak
V‑Piel‑Imperf‑3ms
410 [e]
hā·’êl
הָאֵ֪ל ׀
God
Art | N‑ms
3068 [e]
Yah·weh
יְה֫וָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֤י ׀
for
Conj
1696 [e]
yə·ḏab·bêr
יְדַבֵּ֬ר
He will speak
V‑Piel‑Imperf‑3ms
7965 [e]
šā·lō·wm,
שָׁל֗וֹם
peace
N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 5971 [e]
‘am·mōw
עַמּ֥וֹ
His people
N‑msc | 3ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶל־
and to
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 2623 [e]
ḥă·sî·ḏāw;
חֲסִידָ֑יו
His saints
N‑mpc | 3ms
408 [e]
wə·’al-
וְֽאַל־
but not
Conj‑w | Adv
7725 [e]
yā·šū·ḇū
יָשׁ֥וּבוּ
let them turn back
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
 3690 [e]
lə·ḵis·lāh.
לְכִסְלָֽה׃
to folly
Prep‑l | N‑fs
389 [e]   9
’aḵ   9
אַ֤ךְ ׀   9
Surely   9
Adv   9
7138 [e]
qā·rō·wḇ
קָר֣וֹב
near
Adj‑ms
3373 [e]
lî·rê·’āw
לִירֵאָ֣יו
to those who fear Him
Prep‑l | Adj‑mpc | 3ms
3468 [e]
yiš·‘ōw;
יִשְׁע֑וֹ
His salvation [is]
N‑msc | 3ms
7931 [e]
liš·kōn
לִשְׁכֹּ֖ן
that may dwell
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3519 [e]
kā·ḇō·wḏ
כָּב֣וֹד
glory
N‑ms
  
 
.
 
 
 776 [e]
bə·’ar·ṣê·nū.
בְּאַרְצֵֽנוּ׃
in our land
Prep‑b | N‑fsc | 1cp
2617 [e]   10
ḥe·seḏ-   10
חֶֽסֶד־   10
Mercy   10
N‑ms   10
571 [e]
we·’ĕ·meṯ
וֶאֱמֶ֥ת
and truth
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 6298 [e]
nip̄·gā·šū;
נִפְגָּ֑שׁוּ
have met together
V‑Nifal‑Perf‑3cp
6664 [e]
ṣe·ḏeq
צֶ֖דֶק
Righteousness
N‑ms
7965 [e]
wə·šā·lō·wm
וְשָׁל֣וֹם
and peace
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 5401 [e]
nā·šā·qū.
נָשָֽׁקוּ׃
have kissed
V‑Qal‑Perf‑3cp
571 [e]   11
’ĕ·meṯ   11
אֱ֭מֶת   11
Truth   11
N‑fs   11
  
 

 
 
 776 [e]
mê·’e·reṣ
מֵאֶ֣רֶץ
out of the earth
Prep‑m | N‑fs
6779 [e]
tiṣ·māḥ;
תִּצְמָ֑ח
shall spring
V‑Qal‑Imperf‑3fs
6664 [e]
wə·ṣe·ḏeq,
וְ֝צֶ֗דֶק
and righteousness
Conj‑w | N‑ms
8064 [e]
miš·šā·ma·yim
מִשָּׁמַ֥יִם
from heaven
Prep‑m | N‑mp
  
 
.
 
 
 8259 [e]
niš·qāp̄.
נִשְׁקָֽף׃
shall look down
V‑Nifal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 1571 [e]   12
gam-   12
גַּם־   12
Yes   12
Conj   12
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
5414 [e]
yit·tên
יִתֵּ֣ן
will give
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2896 [e]
haṭ·ṭō·wḇ;
הַטּ֑וֹב
[what is] good
Art | N‑ms
776 [e]
wə·’ar·ṣê·nū,
וְ֝אַרְצֵ֗נוּ
and our land
Conj‑w | N‑fsc | 1cp
5414 [e]
tit·tên
תִּתֵּ֥ן
will yield
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
 2981 [e]
yə·ḇū·lāh.
יְבוּלָֽהּ׃
its increase
N‑msc | 3fs
6664 [e]   13
ṣe·ḏeq   13
צֶ֭דֶק   13
Righteousness   13
N‑ms   13
6440 [e]
lə·p̄ā·nāw
לְפָנָ֣יו
before Him
Prep‑l | N‑cpc | 3ms
1980 [e]
yə·hal·lêḵ;
יְהַלֵּ֑ךְ
will go
V‑Piel‑Imperf‑3ms
7760 [e]
wə·yā·śêm
וְיָשֵׂ֖ם
and shall make
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Jus‑3ms
1870 [e]
lə·ḏe·reḵ
לְדֶ֣רֶךְ
[our] pathway
Prep‑l | N‑csc
  
 
.
 
 
 6471 [e]
pə·‘ā·māw.
פְּעָמָֽיו׃
His footsteps
N‑fpc | 3ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 84
Top of Page
Top of Page