Nehemiah 10
Interlinear Bible
Signers of the Covenant
5921 [e]   1
wə·‘al   1
וְעַ֖ל   1
now   1
Conj‑w | Prep   1
2856 [e]
ha·ḥă·ṯū·mîm;
הַחֲתוּמִ֑ים
those who placed [their] seal on [the document were]
Art | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
  
 

 
 
 5166 [e]
nə·ḥem·yāh
נְחֶמְיָ֧ה
Nehemiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8660 [e]
hat·tir·šā·ṯā
הַתִּרְשָׁ֛תָא
the governor
Art | Adj‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 2446 [e]
ḥă·ḵal·yāh
חֲכַלְיָ֖ה
of Hachaliah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6667 [e]
wə·ṣiḏ·qî·yāh.
וְצִדְקִיָּֽה׃
and Zedekiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8304 [e]   2
śə·rā·yāh   2
שְׂרָיָ֥ה   2
Seraiah   2
N‑proper‑ms   2
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh
עֲזַרְיָ֖ה
Azariah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3414 [e]
yir·mə·yāh.
יִרְמְיָֽה׃
Jeremiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6583 [e]   3
paš·ḥūr   3
פַּשְׁח֥וּר   3
Pashhur   3
N‑proper‑ms   3
  
 

 
 
 568 [e]
’ă·mar·yāh
אֲמַרְיָ֖ה
Amariah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4441 [e]
mal·kî·yāh.
מַלְכִּיָּֽה׃
Malchijah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2407 [e]   4
ḥaṭ·ṭūš   4
חַטּ֥וּשׁ   4
Hattush   4
N‑proper‑ms   4
  
 

 
 
 7645 [e]
šə·ḇan·yāh
שְׁבַנְיָ֖ה
Shebaniah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4409 [e]
mal·lūḵ.
מַלּֽוּךְ׃
Malluch
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2766 [e]   5
ḥā·rim   5
חָרִ֥ם   5
Harim   5
N‑proper‑ms   5
  
 

 
 
 4822 [e]
mə·rê·mō·wṯ
מְרֵמ֖וֹת
Meremoth
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5662 [e]
‘ō·ḇaḏ·yāh.
עֹֽבַדְיָֽה׃
Obadiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1840 [e]   6
dā·nî·yêl   6
דָּנִיֵּ֥אל   6
Daniel   6
N‑proper‑ms   6
  
 

 
 
 1599 [e]
gin·nə·ṯō·wn
גִּנְּת֖וֹן
Ginnethon
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1263 [e]
bā·rūḵ.
בָּרֽוּךְ׃
Baruch
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4918 [e]   7
mə·šul·lām   7
מְשֻׁלָּ֥ם   7
Meshullam   7
N‑proper‑ms   7
  
 

 
 
 29 [e]
’ă·ḇî·yāh
אֲבִיָּ֖ה
Abijah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4326 [e]
mî·yā·min.
מִיָּמִֽן׃
Mijamin
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4590 [e]   8
ma·‘az·yāh   8
מַֽעַזְיָ֥ה   8
Maaziah   8
N‑proper‑ms   8
  
 

 
 
 1084 [e]
ḇil·gay
בִלְגַּ֖י
Bilgai
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 8098 [e]
šə·ma‘·yāh;
שְׁמַֽעְיָ֑ה
[and] Shemaiah
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
These [were]
Pro‑cp
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm.
הַכֹּהֲנִֽים׃
the priests
Art | N‑mp
 
s
ס
 - 
Punc
  
 

 
 
 3881 [e]   9
wə·hal·wî·yim;   9
וְֽהַלְוִיִּ֑ם   9
And the Levites   9
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp   9
3442 [e]
wə·yê·šū·a‘
וְיֵשׁ֙וּעַ֙
and Jeshua
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 245 [e]
’ă·zan·yāh,
אֲזַנְיָ֔ה
of Azaniah
N‑proper‑ms
1131 [e]
bin·nui
בִּנּ֕וּי
Binnui
N‑proper‑ms
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֥י
of the sons
Prep‑m | N‑mpc
  
 

 
 
 2582 [e]
ḥê·nā·ḏāḏ
חֵנָדָ֖ד
of Henadad
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6934 [e]
qaḏ·mî·’êl.
קַדְמִיאֵֽל׃
[and] Kadmiel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 251 [e]   10
wa·’ă·ḥê·hem;   10
וַאֲחֵיהֶ֑ם   10
and their brothers   10
Conj‑w | N‑mpc | 3mp   10
  
 

 
 
 7645 [e]
šə·ḇan·yāh
שְׁבַנְיָ֧ה
Shebaniah
N‑proper‑ms
1940 [e]
hō·w·ḏî·yāh
הֽוֹדִיָּ֛ה
Hodijah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7042 [e]
qə·lî·ṭā
קְלִיטָ֖א
Kelita
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6411 [e]
pə·lā·yāh
פְּלָאיָ֥ה
Pelaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2605 [e]
ḥā·nān.
חָנָֽן׃
Hanan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4316 [e]   11
mî·ḵā   11
מִיכָ֥א   11
Micha   11
N‑proper‑ms   11
  
 

 
 
 7340 [e]
rə·ḥō·wḇ
רְח֖וֹב
Rehob
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2811 [e]
ḥă·šaḇ·yāh.
חֲשַׁבְיָֽה׃
Hashabiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2139 [e]   12
zak·kūr   12
זַכּ֥וּר   12
Zaccur   12
N‑proper‑ms   12
  
 

 
 
 8274 [e]
šê·rê·ḇə·yāh
שֵׁרֵֽבְיָ֖ה
Sherebiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7645 [e]
šə·ḇan·yāh.
שְׁבַנְיָֽה׃
Shebaniah
N‑proper‑ms
1940 [e]   13
hō·w·ḏî·yāh   13
הוֹדִיָּ֥ה   13
Hodiah   13
N‑proper‑ms   13
  
 

 
 
 1137 [e]
ḇā·nî
בָנִ֖י
Bani
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1148 [e]
bə·nî·nū.
בְּנִֽינוּ׃
[and] Beninu
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
7218 [e]   14
rā·šê   14
רָאשֵׁ֖י   14
The leaders   14
N‑mpc   14
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām;
הָעָ֑ם
of the people
Art | N‑ms
  
 

 
 
 6551 [e]
par·‘ōš
פַּרְעֹשׁ֙
Parosh
N‑proper‑ms
 
pa·ḥaṯ
פַּחַ֣ת
 - 
 
  
 

 
 
 6355 [e]
mō·w·’āḇ,
מוֹאָ֔ב
Pahath-moab
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5867 [e]
‘ê·lām
עֵילָ֥ם
Elam
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2240 [e]
zat·tū
זַתּ֖וּא
Zattu
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1137 [e]
bā·nî.
בָּנִֽי׃
Bani
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1138 [e]   15
bun·nî   15
בֻּנִּ֥י   15
Bunni   15
N‑proper‑ms   15
  
 

 
 
 5803 [e]
‘az·gāḏ
עַזְגָּ֖ד
Azgad
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 893 [e]
bê·ḇāy.
בֵּבָֽי׃
Bebai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 138 [e]   16
’ă·ḏō·nî·yāh   16
אֲדֹנִיָּ֥ה   16
Adonijah   16
N‑proper‑ms   16
  
 

 
 
 902 [e]
ḇiḡ·way
בִגְוַ֖י
Bigvai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5720 [e]
‘ā·ḏîn.
עָדִֽין׃
Adin
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 333 [e]   17
’ā·ṭêr   17
אָטֵ֥ר   17
Ater   17
N‑proper‑ms   17
  
 

 
 
 2396 [e]
ḥiz·qî·yāh
חִזְקִיָּ֖ה
Hezekiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5809 [e]
‘az·zūr.
עַזּֽוּר׃
Azzur
N‑proper‑ms
1940 [e]   18
hō·w·ḏî·yāh   18
הוֹדִיָּ֥ה   18
Hodiah   18
N‑proper‑ms   18
  
 

 
 
 2828 [e]
ḥā·šum
חָשֻׁ֖ם
Hashum
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1209 [e]
bê·ṣāy.
בֵּצָֽי׃
Bezai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2756 [e]   19
ḥā·rîp̄   19
חָרִ֥יף   19
Hariph   19
N‑proper‑ms   19
  
 

 
 
 6068 [e]
‘ă·nā·ṯō·wṯ
עֲנָת֖וֹת
Anathoth
N‑proper‑ms
 
nō·w·ḇāy
[נובי]
 - 
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5109 [e]
nê·ḇāy.
(נֵיבָֽי׃)
Nebai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4047 [e]   20
maḡ·pî·‘āš   20
מַגְפִּיעָ֥שׁ   20
Magpiash   20
N‑proper‑ms   20
  
 

 
 
 4918 [e]
mə·šul·lām
מְשֻׁלָּ֖ם
Meshullam
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2387 [e]
ḥê·zîr.
חֵזִֽיר׃
Hezir
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4898 [e]   21
mə·šê·zaḇ·’êl   21
מְשֵׁיזַבְאֵ֥ל   21
Meshezabel   21
N‑proper‑ms   21
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq
צָד֖וֹק
Zadok
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3037 [e]
yad·dū·a‘.
יַדּֽוּעַ׃
Jaddua
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6410 [e]   22
pə·laṭ·yāh   22
פְּלַטְיָ֥ה   22
Pelatiah   22
N‑proper‑ms   22
  
 

 
 
 2605 [e]
ḥā·nān
חָנָ֖ן
Hanan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6043 [e]
‘ă·nā·yāh.
עֲנָיָֽה׃
Anaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1954 [e]   23
hō·wō·šê·a‘   23
הוֹשֵׁ֥עַ   23
Hoshea   23
N‑proper‑ms   23
  
 

 
 
 2608 [e]
ḥă·nan·yāh
חֲנַנְיָ֖ה
Hananiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2815 [e]
ḥaš·šūḇ.
חַשּֽׁוּב׃
Hasshub
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3873 [e]   24
hal·lō·w·ḥêš   24
הַלּוֹחֵ֥שׁ   24
Hallohesh   24
Art | N‑proper‑ms   24
  
 

 
 
 6401 [e]
pil·ḥā
פִּלְחָ֖א
Pilha
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7733 [e]
šō·w·ḇêq.
שׁוֹבֵֽק׃
Shobek
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7348 [e]   25
rə·ḥūm   25
רְח֥וּם   25
Rehum   25
N‑proper‑ms   25
  
 

 
 
 2812 [e]
ḥă·šaḇ·nāh
חֲשַׁבְנָ֖ה
Hashabnah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4641 [e]
ma·‘ă·śê·yāh.
מַעֲשֵׂיָֽה׃
Maaseiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 281 [e]   26
wa·’ă·ḥî·yāh   26
וַאֲחִיָּ֥ה   26
and Ahijah   26
Conj‑w | N‑proper‑ms   26
  
 

 
 
 2605 [e]
ḥā·nān
חָנָ֖ן
Hanan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6052 [e]
‘ā·nān.
עָנָֽן׃
Anan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4409 [e]   27
mal·lūḵ   27
מַלּ֥וּךְ   27
Malluch   27
N‑proper‑ms   27
  
 

 
 
 2766 [e]
ḥā·rim
חָרִ֖ם
Harim
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1196 [e]
ba·‘ă·nāh.
בַּעֲנָֽה׃
[and] Baanah
N‑proper‑ms
The Vows of the Covenant
7605 [e]   28
ū·šə·’ār   28
וּשְׁאָ֣ר   28
And the rest   28
Conj‑w | N‑msc   28
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām
הָעָ֡ם
of the people
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֣ים
the priests
Art | N‑mp
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַ֠לְוִיִּם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 7778 [e]
haš·šō·w·‘ă·rîm
הַשּׁוֹעֲרִ֨ים
the gatekeepers
Art | N‑mp
  
 

 
 
 7891 [e]
ham·šō·rə·rîm
הַמְשֹׁרְרִ֜ים
the singers
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 5411 [e]
han·nə·ṯî·nîm,
הַנְּתִינִ֗ים
the Nethinim
Art | N‑mp
3605 [e]
wə·ḵāl
וְֽכָל־
and all
Conj‑w | N‑msc
914 [e]
han·niḇ·dāl
הַנִּבְדָּ֞ל
those who had separated themselves
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
5971 [e]
mê·‘am·mê
מֵעַמֵּ֤י
from the peoples
Prep‑m | N‑mpc
776 [e]
hā·’ă·rā·ṣō·wṯ
הָאֲרָצוֹת֙
of the lands
Art | N‑fp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֣ת
the Law
N‑fsc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָאֱלֹהִ֔ים
of God
Art | N‑mp
  
 

 
 
 802 [e]
nə·šê·hem
נְשֵׁיהֶ֖ם
their wives
N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nê·hem
בְּנֵיהֶ֣ם
their sons
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 1323 [e]
ū·ḇə·nō·ṯê·hem;
וּבְנֹתֵיהֶ֑ם
and their daughters
Conj‑w | N‑fpc | 3mp
3605 [e]
kōl
כֹּ֖ל
everyone
N‑ms
  
 

 
 
 3045 [e]
yō·w·ḏê·a‘
יוֹדֵ֥עַ
who had knowledge
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 995 [e]
mê·ḇîn.
מֵבִֽין׃
and understanding
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
2388 [e]   29
ma·ḥă·zî·qîm   29
מַחֲזִיקִ֣ים   29
these joined   29
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp   29
5921 [e]
‘al-
עַל־
with
Prep
  
 

 
 
 251 [e]
’ă·ḥê·hem
אֲחֵיהֶם֮
their brothers
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 117 [e]
’ad·dî·rê·hem
אַדִּירֵיהֶם֒
their nobles
N‑mpc | 3mp
935 [e]
ū·ḇā·’îm
וּבָאִ֞ים
and entered
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 423 [e]
bə·’ā·lāh
בְּאָלָ֣ה
into an oath
Prep‑b | N‑fs
  
 

 
 
 7621 [e]
ū·ḇiš·ḇū·‘āh,
וּבִשְׁבוּעָ֗ה
and a curse
Conj‑w, Prep‑b | N‑fs
1980 [e]
lā·le·ḵeṯ
לָלֶ֙כֶת֙
to walk
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 8451 [e]
bə·ṯō·w·raṯ
בְּתוֹרַ֣ת
in Law
Prep‑b | N‑fsc
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָאֱלֹהִ֔ים
of God
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
5414 [e]
nit·tə·nāh,
נִתְּנָ֔ה
was given
V‑Nifal‑Perf‑3fs
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַ֖ד
by
Prep‑b | N‑fsc
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֣ה
Moses
N‑proper‑ms
5650 [e]
‘e·ḇeḏ-
עֶֽבֶד־
the servant
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָֽאֱלֹהִ֑ים
of God
Art | N‑mp
8104 [e]
wə·liš·mō·wr
וְלִשְׁמ֣וֹר
and to observe
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6213 [e]
wə·la·‘ă·śō·wṯ,
וְלַעֲשׂ֗וֹת
and do
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
4687 [e]
miṣ·wōṯ
מִצְוֺת֙
the commandments
N‑fpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
136 [e]
’ă·ḏō·nê·nū,
אֲדֹנֵ֔ינוּ
our Lord
N‑mpc | 1cp
4941 [e]
ū·miš·pā·ṭāw
וּמִשְׁפָּטָ֖יו
and His ordinances
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 2706 [e]
wə·ḥuq·qāw.
וְחֻקָּֽיו׃
and His statutes
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
834 [e]   30
wa·’ă·šer   30
וַאֲשֶׁ֛ר   30
and   30
Conj‑w | Pro‑r   30
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5414 [e]
nit·tên
נִתֵּ֥ן
we would give as wives
V‑Qal‑Imperf‑1cp
1323 [e]
bə·nō·ṯê·nū
בְּנֹתֵ֖ינוּ
our daughters
N‑fpc | 1cp
5971 [e]
lə·‘am·mê
לְעַמֵּ֣י
to the peoples
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the land
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1323 [e]
bə·nō·ṯê·hem,
בְּנֹ֣תֵיהֶ֔ם
their daughters
N‑fpc | 3mp
3808 [e]

לֹ֥א
nor
Adv‑NegPrt
3947 [e]
niq·qaḥ
נִקַּ֖ח
take
V‑Qal‑Imperf‑1cp
  
 
.
 
 
 1121 [e]
lə·ḇā·nê·nū.
לְבָנֵֽינוּ׃
for our sons
Prep‑l | N‑mpc | 1cp
5971 [e]   31
wə·‘am·mê   31
וְעַמֵּ֣י   31
And [if] the peoples   31
Conj‑w | N‑mpc   31
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֡רֶץ
of the land
Art | N‑fs
935 [e]
ham·ḇî·’îm
הַֽמְבִיאִים֩
brought
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4728 [e]
ham·maq·qā·ḥō·wṯ
הַמַּקָּח֨וֹת
wares
Art | N‑fp
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
or any
Conj‑w | N‑msc
7668 [e]
še·ḇer
שֶׁ֜בֶר
grain
N‑ms
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּי֤וֹם
on day
Prep‑b | N‑msc
7676 [e]
haš·šab·bāṯ
הַשַּׁבָּת֙
the Sabbath
Art | N‑cs
  
 

 
 
 4376 [e]
lim·kō·wr,
לִמְכּ֔וֹר
to sell
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
3947 [e]
niq·qaḥ
נִקַּ֥ח
we would buy it
V‑Qal‑Imperf‑1cp
1992 [e]
mê·hem
מֵהֶ֛ם
from them
Prep‑m | Pro‑3mp
  
 

 
 
 7676 [e]
baš·šab·bāṯ
בַּשַּׁבָּ֖ת
on the Sabbath
Prep‑b, Art | N‑cs
  
 

 
 
 3117 [e]
ū·ḇə·yō·wm
וּבְי֣וֹם
or on a day
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
6944 [e]
qō·ḏeš;
קֹ֑דֶשׁ
holy
N‑ms
5203 [e]
wə·niṭ·ṭōš
וְנִטֹּ֛שׁ
and we would forego
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑1cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 8141 [e]
haš·šā·nāh
הַשָּׁנָ֥ה
the year's [produce]
Art | N‑fs
7637 [e]
haš·šə·ḇî·‘îṯ
הַשְּׁבִיעִ֖ית
seventh
Art | Number‑ofs
4855 [e]
ū·maš·šā
וּמַשָּׁ֥א
and the exacting
Conj‑w | N‑msc
3605 [e]
ḵāl
כָל־
every
N‑msc
  
 
.
 
 
 3027 [e]
yāḏ.
יָֽד׃
of debt
N‑fs
5975 [e]   32
wə·he·‘ĕ·maḏ·nū   32
וְהֶעֱמַ֤דְנוּ   32
And we made   32
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑1cp   32
5921 [e]
‘ā·lê·nū
עָלֵ֙ינוּ֙
for ourselves
Prep | 1cp
4687 [e]
miṣ·wōṯ,
מִצְוֺ֔ת
ordinances
N‑fpc
5414 [e]
lā·ṯêṯ
לָתֵ֥ת
to exact
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
5921 [e]
‘ā·lê·nū
עָלֵ֛ינוּ
from ourselves
Prep | 1cp
7992 [e]
šə·li·šîṯ
שְׁלִשִׁ֥ית
a third
Number‑ofsc
8255 [e]
haš·še·qel
הַשֶּׁ֖קֶל
of a shekel
Art | N‑ms
8141 [e]
baš·šā·nāh;
בַּשָּׁנָ֑ה
yearly
Prep‑b, Art | N‑fs
5656 [e]
la·‘ă·ḇō·ḏaṯ
לַעֲבֹדַ֖ת
for the service
Prep‑l | N‑fsc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
of the house
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
of our God
N‑mpc | 1cp
3899 [e]   33
lə·le·ḥem   33
לְלֶ֣חֶם   33
for   33
Prep‑l | N‑msc   33
4635 [e]
ham·ma·‘ă·re·ḵeṯ
הַֽמַּעֲרֶ֡כֶת
the showbread
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4503 [e]
ū·min·ḥaṯ
וּמִנְחַ֣ת
for grain offering
Conj‑w | N‑fsc
8548 [e]
hat·tā·mîḏ
הַתָּמִ֣יד
the regular
Art | Adv
  
 

 
 
 5930 [e]
ū·lə·‘ō·w·laṯ
וּלְעוֹלַ֣ת
for burnt offering
Conj‑w, Prep‑l | N‑fsc
8548 [e]
hat·tā·mîḏ
הַ֠תָּמִיד
of the regular
Art | Adv
  
 

 
 
 7676 [e]
haš·šab·bā·ṯō·wṯ
הַשַּׁבָּת֨וֹת
of the Sabbaths
Art | N‑cp
  
 

 
 
 2320 [e]
he·ḥo·ḏā·šîm
הֶחֳדָשִׁ֜ים
the New Moons
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4150 [e]
lam·mō·w·‘ă·ḏîm,
לַמּוֹעֲדִ֗ים
and the set feasts
Prep‑l, Art | N‑mp
6944 [e]
wə·laq·qo·ḏā·šîm
וְלַקֳּדָשִׁים֙
for the holy things
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑mp
2403 [e]
wə·la·ḥaṭ·ṭā·’ō·wṯ,
וְלַ֣חַטָּא֔וֹת
for the sin offerings
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑fp
3722 [e]
lə·ḵap·pêr
לְכַפֵּ֖ר
to make atonement
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
Israel
N‑proper‑ms
3605 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֖ל
and all
Conj‑w | N‑ms
4399 [e]
mə·le·ḵeṯ
מְלֶ֥אכֶת
the work
N‑fsc
1004 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of the house
N‑msc
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
our God
N‑mpc | 1cp
 
s
ס
 - 
Punc
1486 [e]   34
wə·hag·gō·w·rā·lō·wṯ   34
וְהַגּוֹרָל֨וֹת   34
And lots   34
Conj‑w, Art | N‑mp   34
5307 [e]
hip·pal·nū
הִפַּ֜לְנוּ
we cast
V‑Hifil‑Perf‑1cp
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 7133 [e]
qur·ban
קֻרְבַּ֣ן
offering
N‑msc
6086 [e]
hā·‘ê·ṣîm,
הָעֵצִ֗ים
the wood
Art | N‑mp
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֣ים
the among priests
Art | N‑mp
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּם֮
the Levites
Art | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 5971 [e]
wə·hā·‘ām
וְהָעָם֒
and the people
Conj‑w, Art | N‑ms
935 [e]
lə·hā·ḇî
לְ֠הָבִיא
for [bringing]
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֨ית
into the house
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū
אֱלֹהֵ֧ינוּ
of our God
N‑mpc | 1cp
1004 [e]
lə·ḇêṯ-
לְבֵית־
according to the houses
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·ṯê·nū
אֲבֹתֵ֛ינוּ
of our fathers'
N‑mpc | 1cp
6256 [e]
lə·‘it·tîm
לְעִתִּ֥ים
at the times
Prep‑l | N‑cp
2163 [e]
mə·zum·mā·nîm
מְזֻמָּנִ֖ים
appointed
V‑Pual‑Prtcpl‑mp
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֣ה
year
N‑fs
  
 

 
 
 8141 [e]
ḇə·šā·nāh;
בְשָׁנָ֑ה
by year
Prep‑b | N‑fs
1197 [e]
lə·ḇa·‘êr,
לְבַעֵ֗ר
to burn
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּח֙
the altar
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֔ינוּ
our God
N‑mpc | 1cp
3789 [e]
kak·kā·ṯūḇ
כַּכָּת֖וּב
as [it is] written
Prep‑k, Art | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
  
 

 
 
 8451 [e]
bat·tō·w·rāh.
בַּתּוֹרָֽה׃
in Law
Prep‑b, Art | N‑fs
935 [e]   35
ū·lə·hā·ḇî   35
וּלְהָבִ֞יא   35
and [we made ordinances] to bring   35
Conj‑w, Prep‑l | V‑Hifil‑Inf   35
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1061 [e]
bik·kū·rê
בִּכּוּרֵ֣י
the firstfruits
N‑mpc
  
 

 
 
 127 [e]
’aḏ·mā·ṯê·nū,
אַדְמָתֵ֗נוּ
of our ground
N‑fsc | 1cp
1061 [e]
ū·ḇik·kū·rê
וּבִכּוּרֵ֛י
and the firstfruits
Conj‑w | N‑mpc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
of all
N‑msc
6529 [e]
pə·rî
פְּרִ֥י
fruit
N‑msc
3605 [e]
ḵāl
כָל־
of all
N‑msc
  
 

 
 
 6086 [e]
‘êṣ
עֵ֖ץ
trees
N‑ms
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֣ה
year
N‑fs
  
 

 
 
 8141 [e]
ḇə·šā·nāh;
בְשָׁנָ֑ה
by year
Prep‑b | N‑fs
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֖ית
to the house
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]   36
wə·’eṯ-   36
וְאֶת־   36
and   36
Conj‑w | DirObjM   36
1060 [e]
bə·ḵō·rō·wṯ
בְּכֹר֤וֹת
the firstborn
N‑mpc
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nê·nū
בָּנֵ֙ינוּ֙
of our sons
N‑mpc | 1cp
  
 

 
 
 929 [e]
ū·ḇə·hem·tê·nū,
וּבְהֶמְתֵּ֔ינוּ
and our cattle
Conj‑w | N‑fsc | 1cp
3789 [e]
kak·kā·ṯūḇ
כַּכָּת֖וּב
as [it is] written
Prep‑k, Art | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
  
 

 
 
 8451 [e]
bat·tō·w·rāh;
בַּתּוֹרָ֑ה
in the Law
Prep‑b, Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1060 [e]
bə·ḵō·w·rê
בְּכוֹרֵ֨י
the firstborn
N‑mpc
1241 [e]
ḇə·qā·rê·nū
בְקָרֵ֜ינוּ
of our herds
N‑mpc | 1cp
  
 

 
 
 6629 [e]
wə·ṣō·nê·nū,
וְצֹאנֵ֗ינוּ
and our flocks
Conj‑w | N‑fpc | 1cp
935 [e]
lə·hā·ḇî
לְהָבִיא֙
to bring
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֣ית
to the house
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֔ינוּ
of our God
N‑mpc | 1cp
3548 [e]
lak·kō·hă·nîm,
לַכֹּ֣הֲנִ֔ים
to the priests
Prep‑l, Art | N‑mp
8334 [e]
ham·šā·rə·ṯîm
הַמְשָׁרְתִ֖ים
who minister
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֥ית
in the house
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
of our God
N‑mpc | 1cp
853 [e]   37
wə·’eṯ-   37
וְאֶת־   37
And   37
Conj‑w | DirObjM   37
7225 [e]
rê·šîṯ
רֵאשִׁ֣ית
the firstfruits
N‑fsc
  
 

 
 
 6182 [e]
‘ă·rî·sō·ṯê·nū
עֲרִיסֹתֵ֣ינוּ
of our dough
N‑fpc | 1cp
  
 

 
 
 8641 [e]
ū·ṯə·rū·mō·ṯê·nū
וּ֠תְרוּמֹתֵינוּ
and our offerings
Conj‑w | N‑fpc | 1cp
6529 [e]
ū·p̄ə·rî
וּפְרִ֨י
and the fruit from
Conj‑w | N‑msc
3605 [e]
ḵāl
כָל־
all kinds
N‑msc
  
 

 
 
 6086 [e]
‘êṣ
עֵ֜ץ
of trees
N‑ms
8492 [e]
tî·rō·wōš
תִּיר֣וֹשׁ
the new wine
N‑ms
  
 

 
 
 3323 [e]
wə·yiṣ·hār,
וְיִצְהָ֗ר
and oil
Conj‑w | N‑ms
935 [e]
nā·ḇî
נָבִ֤יא
to bring
V‑Hifil‑Imperf‑1cp
  
 

 
 
 3548 [e]
lak·kō·hă·nîm
לַכֹּהֲנִים֙
to the priests
Prep‑l, Art | N‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
3957 [e]
liš·ḵō·wṯ
לִשְׁכ֣וֹת
the storerooms
N‑fpc
1004 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of the house
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֔ינוּ
of our God
N‑mpc | 1cp
4643 [e]
ū·ma‘·śar
וּמַעְשַׂ֥ר
and to bring the tithes
Conj‑w | N‑msc
127 [e]
’aḏ·mā·ṯê·nū
אַדְמָתֵ֖נוּ
of our land
N‑fsc | 1cp
  
 

 
 
 3881 [e]
lal·wî·yim;
לַלְוִיִּ֑ם
to the Levites
Prep‑l | N‑proper‑mp
1992 [e]
wə·hêm
וְהֵם֙
for they
Conj‑w | Pro‑3mp
3881 [e]
hal·wî·yim,
הַלְוִיִּ֔ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
6237 [e]
ham·‘aś·śə·rîm,
הַֽמְעַשְּׂרִ֔ים
the should receive tithes
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
3605 [e]
bə·ḵōl
בְּכֹ֖ל
in all
Prep‑b | N‑msc
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֥י
communities
N‑fpc
  
 
.
 
 
 5656 [e]
‘ă·ḇō·ḏā·ṯê·nū.
עֲבֹדָתֵֽנוּ׃
our farming
N‑fsc | 1cp
1961 [e]   38
wə·hā·yāh   38
וְהָיָ֨ה   38
And shall be   38
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   38
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֧ן
the priest
Art | N‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּֽן־
the descendant
N‑msc
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֛ן
of Aaron
N‑proper‑ms
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּ֖ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 6237 [e]
ba‘·śêr
בַּעְשֵׂ֣ר
when receive tithes
Prep‑b | V‑Piel‑Inf
3881 [e]
hal·wî·yim;
הַלְוִיִּ֑ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
3881 [e]
wə·hal·wî·yim
וְהַלְוִיִּ֞ם
and the Levites
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp
5927 [e]
ya·‘ă·lū
יַעֲל֨וּ
shall bring up
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4643 [e]
ma·‘ă·śar
מַעֲשַׂ֤ר
a tenth
N‑msc
4643 [e]
ham·ma·‘ă·śêr
הַֽמַּעֲשֵׂר֙
of the tithes
Art | N‑ms
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֣ית
to the house
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֔ינוּ
of our God
N‑mpc | 1cp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3957 [e]
hal·lə·šā·ḵō·wṯ
הַלְּשָׁכ֖וֹת
the rooms
Art | N‑fp
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
of
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 214 [e]
hā·’ō·w·ṣār.
הָאוֹצָֽר׃
the storehouse
Art | N‑ms
3588 [e]   39
   39
כִּ֣י   39
For   39
Conj   39
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3957 [e]
hal·lə·šā·ḵō·wṯ
הַ֠לְּשָׁכוֹת
the storerooms
Art | N‑fp
935 [e]
yā·ḇî·’ū
יָבִ֨יאוּ
shall bring
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֜ל
of Israel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
and the sons of
Conj‑w | N‑mpc
3878 [e]
hal·lê·wî,
הַלֵּוִ֗י
Levi
Art | N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
the offering
N‑fsc
  
 

 
 
 1715 [e]
had·dā·ḡān
הַדָּגָן֮
of the grain
Art | N‑ms
  
 

 
 
 8492 [e]
hat·tî·rō·wōš
הַתִּיר֣וֹשׁ
of the new wine
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3323 [e]
wə·hay·yiṣ·hār
וְהַיִּצְהָר֒
and the oil
Conj‑w, Art | N‑ms
8033 [e]
wə·šām
וְשָׁם֙
and where
Conj‑w | Adv
3627 [e]
kə·lê
כְּלֵ֣י
the articles
N‑mpc
  
 

 
 
 4720 [e]
ham·miq·dāš,
הַמִּקְדָּ֔שׁ
of the sanctuary [are]
Art | N‑ms
3548 [e]
wə·hak·kō·hă·nîm
וְהַכֹּהֲנִים֙
and [where] the priests
Conj‑w, Art | N‑mp
  
 

 
 
 8334 [e]
ham·šā·rə·ṯîm,
הַמְשָׁ֣רְתִ֔ים
who minister
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 7778 [e]
wə·haš·šō·w·‘ă·rîm
וְהַשּׁוֹעֲרִ֖ים
and the gatekeepers
Conj‑w, Art | N‑mp
  
 
.
 
 
 7891 [e]
wə·ham·šō·rə·rîm;
וְהַמְשֹׁרְרִ֑ים
and the singers [are]
Conj‑w, Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
And not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5800 [e]
na·‘ă·zōḇ
נַעֲזֹ֖ב
we will neglect
V‑Qal‑Imperf‑1cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
N‑msc
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
of our God
N‑mpc | 1cp
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page