Joshua 16
Interlinear Bible
The Territory of Ephraim
3318 [e]   1
way·yê·ṣê   1
וַיֵּצֵ֨א   1
And fell to   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   1
1486 [e]
hag·gō·w·rāl
הַגּוֹרָ֜ל
the lot
Art | N‑ms
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֤י
the sons
Prep‑l | N‑mpc
3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵף֙
of Joseph
N‑proper‑ms
3383 [e]
mî·yar·dên
מִיַּרְדֵּ֣ן
from the Jordan
Prep‑m | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3405 [e]
yə·rî·ḥōw,
יְרִיח֔וֹ
by Jericho
N‑proper‑fs
4325 [e]
lə·mê
לְמֵ֥י
to the waters
Prep‑l | N‑mpc
3405 [e]
yə·rî·ḥōw
יְרִיח֖וֹ
Jericho
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 4217 [e]
miz·rā·ḥāh;
מִזְרָ֑חָה
of on the east
N‑ms | 3fs
4057 [e]
ham·miḏ·bār,
הַמִּדְבָּ֗ר
to the wilderness
Art | N‑ms
5927 [e]
‘ō·leh
עֹלֶ֧ה
that goes up
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3405 [e]
mî·rî·ḥōw
מִירִיח֛וֹ
from Jericho
Prep‑m | N‑proper‑fs
2022 [e]
bā·hār
בָּהָ֖ר
through the mountains
Prep‑b, Art | N‑ms
 
bêṯ-
בֵּֽית־
to
Prep
  
 

 
 
 1008 [e]
’êl.
אֵֽל׃
Bethel
N‑proper‑fs
3318 [e]   2
wə·yā·ṣā   2
וְיָצָ֥א   2
then went out   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   2
 
mib·bêṯ-
מִבֵּֽית־
from
Prep
1008 [e]
’êl
אֵ֖ל
Bethel
Prep | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3870 [e]
lū·zāh;
ל֑וּזָה
to Luz
N‑proper‑fs | 3fs
5674 [e]
wə·‘ā·ḇar
וְעָבַ֛ר
and passed along
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֥וּל
the border
N‑msc
757 [e]
hā·’ar·kî
הָאַרְכִּ֖י
of the Archite
Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5852 [e]
‘ă·ṭā·rō·wṯ.
עֲטָרֽוֹת׃
at Ataroth
N‑proper‑fs
3381 [e]   3
wə·yā·raḏ-   3
וְיָֽרַד־   3
and went down   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   3
3220 [e]
yām·māh
יָ֜מָּה
westward
N‑ms | 3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the boundary
N‑msc
  
 

 
 
 3311 [e]
hay·yap̄·lê·ṭî,
הַיַּפְלֵטִ֗י
of the Japhletites
Art | N‑proper‑ms
5704 [e]
‘aḏ
עַ֣ד
as far as
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֧וּל
the boundary
N‑msc
 
bêṯ-
בֵּית־
of
Prep
1032 [e]
ḥō·w·rōn
חוֹרֹ֛ן
Beth Horon
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 8481 [e]
taḥ·tō·wn
תַּחְתּ֖וֹן
Lower
Adj‑ms
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and to
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 1507 [e]
gā·zer;
גָּ֑זֶר
Gezer
N‑proper‑fs
1961 [e]
wə·hā·yū
וְהָי֥וּ
and
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
 
ṯō·ṣə·’ō·ṯōw
[תצאתו]
 - 
N‑fpc | 3ms
8444 [e]
ṯō·ṣə·’ō·ṯāw
(תֹצְאֹתָ֖יו)
it ended
N‑fpc | 3ms
  
 
.
 
 
 3220 [e]
yām·māh.
יָֽמָּה׃
at the sea
N‑ms | 3fs
  
 
.
 
 
 5157 [e]   4
way·yin·ḥă·lū   4
וַיִּנְחֲל֥וּ   4
So took their inheritance   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   4
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
The sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֖ף
of Joseph
N‑proper‑ms
4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁ֥ה
Manasseh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 669 [e]
wə·’ep̄·rā·yim.
וְאֶפְרָֽיִם׃
and Ephraim
Conj‑w | N‑proper‑ms
1961 [e]   5
way·hî   5
וַיְהִ֛י   5
and was [thus]   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֥וּל
the border
N‑msc
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵֽי־
of the sons
N‑mpc
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֖יִם
of Ephraim
N‑proper‑ms
4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·ṯām;
לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם
according to their families
Prep‑l | N‑fpc | 3mp
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֞י
and was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֤וּל
the border
N‑msc
5159 [e]
na·ḥă·lā·ṯām
נַחֲלָתָם֙
of their inheritance
N‑fsc | 3mp
4217 [e]
miz·rā·ḥāh,
מִזְרָ֔חָה
on the east side
N‑ms | 3fs
 
‘aṭ·rō·wṯ
עַטְר֣וֹת
Ataroth Addar
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 5853 [e]
’ad·dār,
אַדָּ֔ר
as far as
Prep
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
 
bêṯ
בֵּ֥ית
in
Prep
1032 [e]
ḥō·w·rōn
חוֹרֹ֖ן
Beth Horon
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 5945 [e]
‘el·yō·wn.
עֶלְיֽוֹן׃
Upper
Adj‑ms
3318 [e]   6
wə·yā·ṣā   6
וְיָצָ֨א   6
and went out toward   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   6
1366 [e]
hag·gə·ḇūl
הַגְּב֜וּל
the border
Art | N‑ms
3220 [e]
hay·yām·māh,
הַיָּ֗מָּה
the sea
Art | N‑ms | 3fs
4366 [e]
ham·miḵ·mə·ṯāṯ
הַֽמִּכְמְתָת֙
of Michmethath
Art | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 6828 [e]
miṣ·ṣā·p̄ō·wn,
מִצָּפ֔וֹן
on the north side
Prep‑m | N‑fs
5437 [e]
wə·nā·saḇ
וְנָסַ֧ב
then went around
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
1366 [e]
hag·gə·ḇūl
הַגְּב֛וּל
the border
Art | N‑ms
4217 [e]
miz·rā·ḥāh
מִזְרָ֖חָה
eastward
N‑ms | 3fs
 
ta·’ă·naṯ
תַּאֲנַ֣ת
 - 
 
  
 

 
 
 8387 [e]
ši·lōh;
שִׁלֹ֑ה
to Taanath Shiloh
N‑proper‑fs
5674 [e]
wə·‘ā·ḇar
וְעָבַ֣ר
and passed by
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’ō·w·ṯōw,
אוֹת֔וֹ
it
DirObjM | 3ms
4217 [e]
mim·miz·raḥ
מִמִּזְרַ֖ח
on the east
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 3239 [e]
yā·nō·w·ḥāh.
יָנֽוֹחָה׃
of Janohah
N‑proper‑fs | 3fs
3381 [e]   7
wə·yā·raḏ   7
וְיָרַ֥ד   7
and it went down   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   7
3239 [e]
mî·yā·nō·w·ḥāh
מִיָּנ֖וֹחָה
from Janohah
Prep‑m | N‑proper‑fs | 3fs
  
 

 
 
 5852 [e]
‘ă·ṭā·rō·wṯ
עֲטָר֣וֹת
to Ataroth
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 5292 [e]
wə·na·‘ă·rā·ṯāh;
וְנַעֲרָ֑תָה
and Naarah
Conj‑w | N‑proper‑fs | 3fs
6293 [e]
ū·p̄ā·ḡa‘
וּפָגַע֙
and reached
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 3405 [e]
bî·rî·ḥōw,
בִּֽירִיח֔וֹ
to Jericho
Prep‑b | N‑proper‑fs
3318 [e]
wə·yā·ṣā
וְיָצָ֖א
and came out
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
 3383 [e]
hay·yar·dên.
הַיַּרְדֵּֽן׃
at the Jordan
Art | N‑proper‑fs
8599 [e]   8
mit·tap·pū·aḥ   8
מִתַּפּ֜וּחַ   8
From Tappuah   8
Prep‑m | N‑proper‑fs   8
1980 [e]
yê·lêḵ
יֵלֵ֨ךְ
went out
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1366 [e]
hag·gə·ḇūl
הַגְּב֥וּל
the border
Art | N‑ms
3220 [e]
yām·māh
יָ֙מָּה֙
westward
N‑ms | 3fs
5158 [e]
na·ḥal
נַ֣חַל
to the Brook
N‑msc
  
 

 
 
 7071 [e]
qā·nāh,
קָנָ֔ה
Kanah
N‑proper‑fs
1961 [e]
wə·hā·yū
וְהָי֥וּ
and
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
8444 [e]
ṯō·ṣə·’ō·ṯāw
תֹצְאֹתָ֖יו
it ended
N‑fpc | 3ms
  
 
.
 
 
 3220 [e]
hay·yām·māh;
הַיָּ֑מָּה
at the sea
Art | N‑ms | 3fs
2063 [e]
zōṯ,
זֹ֗את
This [was]
Pro‑fs
5159 [e]
na·ḥă·laṯ
נַחֲלַ֛ת
the inheritance
N‑fsc
4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֥ה
of the tribe
N‑msc
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
of the sons
N‑mpc
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֖יִם
of Ephraim
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·ṯām.
לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃
according to their families
Prep‑l | N‑fpc | 3mp
5892 [e]   9
wə·he·‘ā·rîm,   9
וְהֶעָרִ֗ים   9
And the cities [were]   9
Conj‑w, Art | N‑fp   9
3995 [e]
ham·miḇ·dā·lō·wṯ
הַמִּבְדָּלוֹת֙
separate
Art | N‑fp
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֣י
for the sons
Prep‑l | N‑mpc
669 [e]
’ep̄·ra·yim,
אֶפְרַ֔יִם
of Ephraim
N‑proper‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֖וֹךְ
among
Prep‑b | N‑msc
5159 [e]
na·ḥă·laṯ
נַחֲלַ֣ת
the inheritance
N‑fsc
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵֽי־
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh;
מְנַשֶּׁ֑ה
of Manasseh
N‑proper‑ms
3605 [e]
kāl-
כָּֽל־
all
N‑msc
5892 [e]
he·‘ā·rîm
הֶעָרִ֖ים
the cities
Art | N‑fp
  
 
.
 
 
 2691 [e]
wə·ḥaṣ·rê·hen.
וְחַצְרֵיהֶֽן׃
and with their villages
Conj‑w | N‑cpc | 3fp
3808 [e]   10
wə·lō   10
וְלֹ֣א   10
And not   10
Conj‑w | Adv‑NegPrt   10
3423 [e]
hō·w·rî·šū,
הוֹרִ֔ישׁוּ
they did drive out
V‑Hifil‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3669 [e]
hak·kə·na·‘ă·nî
הַֽכְּנַעֲנִ֖י
the Canaanite
Art | N‑proper‑ms
3427 [e]
hay·yō·wō·šêḇ
הַיּוֹשֵׁ֣ב
who dwelt
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1507 [e]
bə·ḡā·zer;
בְּגָ֑זֶר
in Gezer
Prep‑b | N‑proper‑fs
3427 [e]
way·yê·šeḇ
וַיֵּ֨שֶׁב
but dwell
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3669 [e]
hak·kə·na·‘ă·nî
הַֽכְּנַעֲנִ֜י
the Canaanite
Art | N‑proper‑ms
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֤רֶב
among
Prep‑b | N‑msc
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֙יִם֙
Ephraim
N‑proper‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֣וֹם
day
Art | N‑ms
2088 [e]
haz·zeh,
הַזֶּ֔ה
this
Art | Pro‑ms
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֖י
and have become
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4522 [e]
lə·mas-
לְמַס־
under tribute
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 5647 [e]
‘ō·ḇêḏ.
עֹבֵֽד׃
forced laborers
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Joshua 15
Top of Page
Top of Page