Zsoltárok 51
Hungarian: Karoli
1Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára; (1a) Mikor õ hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. (1b) Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bûneimet!

2Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimbõl tisztíts ki engemet;

3Mert ismerem az én bûneimet, és az én vétkem szüntelen elõttem [forog.]

4Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid elõtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.

5Ímé én vétekben fogantattam, és bûnben melengetett engem az anyám.

6Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensõmben bölcseségre tanítasz engem.

7Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

8Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.

9Rejtsd el orczádat az én vétkeimtõl, és töröld el minden álnokságomat.

10Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erõs lelket újítsd meg bennem.

11Ne vess el engem a te orczád elõl, és a te szent lelkedet ne vedd el tõlem.

12Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

13Hadd tanítsam a bûnösöket a te útaidra, hogy a vétkezõk megtérjenek hozzád.

14Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.

15Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.

16Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égõáldozatban sem gyönyörködöl.

17Isten elõtt [kedves] áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

18[ (Psalms 51:20) Tégy jól a te kegyelmedbõl a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kõfalait. ]

19[ (Psalms 51:21) Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai; az égõ és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 50
Top of Page
Top of Page