Példabeszédek 4
Hungarian: Karoli
1Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

2Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

3Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám elõtt.

4Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;

5Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditõl.

6Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megõriz téged.

7A bölcseség kezdete [ez:] szerezz bölcseséget, és minden keresményedbõl szerezz értelmet.

8Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

9Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

10Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

11Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

12Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

13Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; õrizd meg azt, mert az a te életed.

14A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

15Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tõle, és menj tovább.

16Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükbõl az álom, ha [mást] romlásra nem juttatnak.

17Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erõszaktételnek borát iszszák.

18Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

19Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

20Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

23Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

24Vesd el tõled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

25A te szemeid elõre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.

26Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

27Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Proverbs 3
Top of Page
Top of Page