ψευδοπροφῆται
Englishman's Concordance
ψευδοπροφῆται (pseudoprophētai) — 5 Occurrences

Matthew 24:11 N-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ
NAS: Many false prophets will arise
KJV: many false prophets shall rise,
INT: and many false prophets will arise and

Matthew 24:24 N-NMP
GRK: ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν
NAS: For false Christs and false prophets will arise
KJV: and false prophets, and
INT: false Christs and false prophets and will give

Mark 13:22 N-NMP
GRK: ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν
NAS: for false Christs and false prophets will arise,
KJV: and false prophets shall rise,
INT: false Christs and false prophets and will give

2 Peter 2:1 N-NMP
GRK: δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ
NAS: But false prophets also arose
KJV: there were false prophets also
INT: moreover also false prophets among the

1 John 4:1 N-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς
NAS: many false prophets have gone
KJV: many false prophets are gone out
INT: because many false prophets have gone out into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page