παραληφθήσεται
Englishman's Concordance
παραληφθήσεται (paralēphthēsetai) — 1 Occurrence

Luke 17:36 V
GRK: ὁ εἴς παραληφθήσεται καὶ ὁ
KJV: the one shall be taken, and
INT: the one shall be taken and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page