παραλαβεῖν
Englishman's Concordance
παραλαβεῖν (paralabein) — 1 Occurrence

Matthew 1:20 V-ANA
GRK: μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν
NAS: do not be afraid to take Mary
KJV: fear not to take unto thee Mary
INT: not fear to take to [you] Mary [as] the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page