παραλαβόντα
Englishman's Concordance
παραλαβόντα (paralabonta) — 1 Occurrence

Acts 15:39 V-APA-AMS
GRK: τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον
NAS: and Barnabas took Mark
KJV: and so Barnabas took Mark, and sailed
INT: and Barnabas having taken Mark

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page