ἐξουθενήσατε
Englishman's Concordance
ἐξουθενήσατε (exouthenēsate) — 1 Occurrence

Galatians 4:14 V-AIA-2P
GRK: μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε
NAS: to you in my bodily condition you did not despise or
KJV: my flesh ye despised not, nor
INT: of me not you despised nor rejected with contempt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page