ἁμαρτάνουσιν
Englishman's Concordance
ἁμαρτάνουσιν (hamartanousin) — 1 Occurrence

1 John 5:16 V-PPA-DMP
GRK: ζωήν τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς
NAS: to those who commit sin not [leading] to death.
KJV: him life for them that sin not unto
INT: life those that sin not to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page