ἁμαρτανόντων
Englishman's Concordance
ἁμαρτανόντων (hamartanontōn) — 1 Occurrence

Hebrews 10:26 V-PPA-GMP
GRK: Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ
NAS: For if we go on sinning willfully
KJV: For if we sin wilfully after
INT: [if] willingly indeed sin we after [we are]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page