ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 10
Finnish Bible
1Tämä on Noan lasten sukukunta: Semin, Hamin ja Japhetin: ja heille syntyi lapsia vedenpaisumisen jälkeen.

2Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal: Mesek ja Tiras. 3Mutta Gomerin lapset: Askenas, Riphad ja Togarma. 4Javanin lapset: Elisa ja Tarsis: Kittim ja Dodanim. 5Näistä ovat hajoitetut pakanain luodot, heidän maakunnissansa, itsekukin oman kielensä jälkeen: heidän sukukuntainsa jälkeen, heidän kansoissansa.

6Hamin lapset: Kus, Misraim, Put ja Kanaan. 7Kuksen lapset: Seba, Hevila, Sabta, Naema ja Sabteka. Naeman lapset: Skepa ja Dedan. 8Mutta Kus siitti Nimrodin: hän rupesi olemaan valtias maalla. 9Ja hän oli jalo metsämies Herran edessä. Siitä on sananlasku: se on jalo metsämies Herran edessä, niinkuin Nimrod. 10Ja hänen valtakuntansa alku oli Babel, Erek, Akad ja Kalne, Sinearin maalla. 11Siitä maakunnasta tuli hän Assyriaan: ja rakensi Niniven, ja Rehobotin kaupungin, ja Kalan. 12Ja myös Ressen, Niniven ja Kalan vaiheelle: joka on suuri kaupunki. 13Misraim siitti Ludimin, Anamimin, Leabimin, Naphtuhimin. 14Patrusimin ja Kasluhimin; joista tulleet ovat Philistim ja Kaphtorim.

15Mutta Kanaan siitti esikoisensa Sidonin ja Hetin. 16Ja Jebusin, Emorin, Girgosin. 17Hivin, Arkin, Sinin, 18Ja Arvadin, Semarin ja Hamatin. Sitten ovat hajoitetut Kanaanealaisten suvut. 19Ja Kanaanealaisten rajat olivat Sidonista Gerarin kautta hamaan Gatsaan: Sodomaan, ja Gomorraan, ja Adamaan, Seboimiin päin, Lasaan asti. 20Nämät ovat Hamin lapset heidän sukukuntainsa ja kieltensä jälkeen: heidän maakunnissansa ja kansoissansa.

21Mutta myös itse Semille syntyi lapsia: hän oli kaikkein Eberin lasten isä: Japhetin sen vanhimman veli. 22(Ja nämät ovat) Semin lapset: Elam ja Assur: Arphaksad, Lud ja Aram. 23Ja Aramin lapset: Uts, Hul, Geter ja Mas. 24Mutta Arphaksad siitti Salan: Sala siitti Eberin. 25Eberille syntyi kaksi poikaa: yksi kutsuttiin Peleg, että hänen aikanansa maailma jaettiin: hänen veljensä kutsuttiin Joktan. 26Joktan siitti Almodadin ja Salephin: Hasarmavetin ja Jaran. 27Hadoramin, Usalin, Dikelan. 28Obalin, Abimaelin, Seban. 29Ophirin, Hevilan ja Jobabin. Kaikki nämä ovat Joktanin pojat. 30Ja heidän asumasiansa oli Mesasta: siihen asti kuin Sephariin tullaan, vuoren tykö, itään päin. 31Nämät ovat Semin lapset, sukukuntainsa ja kieltensä jälkeen: heidän maakunnissansa, kansainsa jälkeen.

32Nämät ovat Noan lasten sukukunnat, heidän heimokuntainsa jälkeen, heidän kansoissansa. Ja näistä ovat kansat jaetut maan päälle vedenpaisumisen jälkeen.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page