Matthew 6
Estonian: Genesis and NT

1Hoidke, et te armastuseande ei jaga inimeste nähes selleks, et nemad teid vaatleksid; muidu ei ole teil palka Oma Isalt, Kes on taevas.

2Seepärast, kui sa armastuseande annad, siis ära lase enese ees sarve puhuda, nagu silmakirjatsejad teevad kogudusekodades ja uulitsail, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti Ma ütlen teile, et neil on oma palk käes! 3Vaid kui sina armastuseande annad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, 4et su armastuseannid oleksid salajas; ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule.

5 6Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks, ja palu oma Isa, Kes on salajas, ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule.

7Aga kui te palvetate, siis ärge palju lobisege, nõnda nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade tõttu. 8Ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal, teie Isa, teab, mida te vajate, enne kui te Teda palute.

9

10sinu Riik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal;

11meie igapäevane leib anna meile tänapäev;

12ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele;

13ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast; sest Sinu on Riik ja vägi ja au igavesti! Aamen. 14Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks. 15Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

16Aga kui te paastute, siis ärge jääge kurvanäoliseks, nõnda nagu silmakirjatsejad; sest nad teevad oma palge näotumaks, et rahvas näeks neid paastuvat. Tõesti, Ma ütlen teile, neil on oma palk käes! 17Vaid kui sina paastud, siis võia oma pea ja pese oma pale, 18et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su Isale, Kes on salajas. Ja su Isa, Kes näeb salajasse, tasub sinule.

19 20Vaid koguge endile varandusi taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kus vargad sisse ei murra ega varasta. 21Sest kus su varandus on, seal on ka su süda!

22Ihu küünal on silm; kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. 23Aga kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Kui nüüd su valgus, mis on sinus, on pimedus, kui suur on siis pimedus?

24

25 26Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse, ja teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? 27Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? 28Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad; nad ei tee tööd ega ketra. 29Ometi Ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest! 30Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? 31Ärge siis olge mures, küsides: Mida me sööme? või: Mida me joome? või: Millega me riietume? 32Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. 33Ent otsige esiti Jumala Riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

34Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Matthew 5
Top of Page
Top of Page