1 Corinthians 9
Estonian: Genesis and NT

1Eks ma ole vaba? Eks ma ole Apostel? Eks ma ole näinud Jeesust Kristust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö Issandas? 2Kui ma Apostel ei ole muile, siis ma olen seda ometi teile; sest teie olete minu Apostliameti pitser Issandas.

3Minu kaitsek 4kas meil ei ole 5Kas meil ei ole 6V 7Kes iganes läheb omal kulul s

8Kas ma räägin seda inimeste viisil? Eks käskki ütle seda? 9On ju Moosese käsu 10Eks ta seda k 11Kui me teile oleme külvanud vaimulikku seemet, kas on see siis suur asi, kui me l 12Kui teistel on niisugune 13Eks te tea, et need, kes pühakojas tööd teevad, pühakojast ka söövad, et need, kes teenivad ohvrialtari juures, oma osa saavad altariga samal määral? 14N

15Aga mina ei ole sellest midagi tarvitanud. Ent ma ei ole seda kirjutanud, et mulle n 16Sest kui ma armu 17Sest kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga; aga kui sunniviisil, siis on ometi amet usaldatud minu kätte. 18Mis on siis mu palk? See, et ma armu

19Sest ehk ma küll olen vaba k 20Nii olen ma juutidele olnud otsekui juut, et ma v 21Käsuta olijaile ma olen otsekui käsuta — ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus — et v 22N 23Aga k

24Eks te tea, et need, kes v 25Aga iga v 26Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei v 27vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 8
Top of Page
Top of Page