1 Corinthians 1
Estonian: Genesis and NT

1Paulus, Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesuse Apostel, ja vend Soostenes

2Korintoses olevale Jumala kogudusele, pühitsetuile Kristuses Jeesuses, kutsutud pühadele, ühes nende k

3Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

4Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast selle Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses, 5et te olete k 6sedamööda nagu tunnistus Kristusest on kinnitatud teie sees, 7n 8kes ka teid tahab kinnitada otsani, et te v 9Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud Tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda osadusse.

10Aga ma manitsen teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et te k 11Sest ma olen Kloe pererahvalt teist, mu vennad, saanud kuulda, et teie seas on riidlemisi. 12Ma räägin sellest, et teie seast igaüks räägib omaviisi; üks: „Mina olen Pauluse poolt!” teine: „Mina olen Apollose poolt!” kolmas: „Mina olen Keefase poolt!” ja neljas: „Mina olen Kristuse poolt!” 13Kas Kristus on jaotatud mitmeks? Kas Paulus löödi risti teie eest? V 14Ma tänan Jumalat, et ma kedagi muud teie seast ei ole ristinud kui üksnes Krispose ja Gaajuse, 15et keegi ei saaks öelda, ma olevat ristinud iseenese nimesse. 16Siiski ma ristisin ka Stefanase pere; muud kedagi ma ei tea ristinud olevat. 17Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid armu

18Sest s

19Sest on kirjutatud: „Mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks m

20Kus on targad? Kus kirjatundjad? Kus selle ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud j 21Sest maailm Jumala tarkuses ei 22Sest juudid n 23aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, Kes on juutidele pahandus ja paganaile j 24kuid neile nende seast, kes on kutsutud, niihästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust.

25Sest mis j

26Vaadake ometi, vennad, oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid, 27vaid mis on j 28ja mis maailma ees on halvast soost ja p 29et ükski liha ei kiitleks Jumala ees. 30Ent temast on teie olemine Kristuses Jeesuses, Kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja 31et oleks n

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Romans 16
Top of Page
Top of Page