Moseo 1: Genezo 10
Esperanto
1Jen estas la generaciaro de la filoj de Noa: SXem, HXam, kaj Jafet. Kaj naskigxis al ili filoj post la diluvo.

2La filoj de Jafet: Gomer kaj Magog kaj Madaj kaj Javan kaj Tubal kaj Mesxehx kaj Tiras. 3Kaj la filoj de Gomer: Asxkenaz kaj Rifat kaj Togarma. 4Kaj la filoj de Javan: Elisxa kaj Tarsxisx, Kitim kaj Dodanim. 5De cxi tiuj dissemigxis la insuloj da popoloj en siaj landoj, cxiu laux sia lingvo, laux siaj gentoj kaj nacioj.

6Kaj la filoj de HXam: Kusx kaj Micraim kaj Put kaj Kanaan. 7Kaj la filoj de Kusx: Seba kaj HXavila kaj Sabta kaj Raama kaj Sabtehxa; kaj la filoj de Raama; SXeba kaj Dedan. 8Kaj Kusx naskigis Nimrodon, kiu komencis esti potenca sur la tero. 9Li estis potenca cxasisto antaux la Eternulo; tial oni diras: Kiel Nimrod, potenca cxasisto antaux la Eternulo. 10Kaj la komenco de lia regno estis Babel kaj Erehx kaj Akad kaj Kalne en la lando SXinar. 11El cxi tiu lando li eliris en Asirion kaj konstruis la urbojn Nineve kaj Rehxobot kaj Kalahx, 12kaj Resen inter Nineve kaj Kalahx (gxi estis la granda urbo). 13Kaj Micraim naskigis la Ludidojn kaj la Anamidojn kaj la Lehabidojn kaj la Naftuhxidojn 14kaj la Patrusidojn kaj la Kasluhxidojn (de kiuj devenis la Filisxtoj) kaj la Kaftoridojn.

15Kaj de Kanaan naskigxis Cidon, lia unuenaskito, kaj HXet, 16kaj la Jebusidoj kaj la Amoridoj kaj la Girgasxidoj 17kaj la HXividoj kaj la Arkidoj kaj la Sinidoj 18kaj la Arvadidoj kaj la Cemaridoj kaj la HXamatidoj; kaj poste la gentoj Kanaanaj disigxis. 19Kaj la limoj de la Kanaanidoj estis de Cidon gxis Gerar kaj Gaza, gxis Sodom kaj Gomora, Adma kaj Ceboim gxis Lasxa. 20Tio estas la filoj de HXam laux siaj gentoj kaj lingvoj, en siaj landoj kaj nacioj.

21Naskigxis infanoj ankaux al SXem, la patro de cxiuj Eberidoj, pli maljuna frato de Jafet. 22La filoj de SXem: Elam kaj Asxur kaj Arpahxsxad kaj Lud kaj Aram. 23Kaj la filoj de Aram: Uc kaj HXul kaj Geter kaj Masx. 24Kaj al Arpahxsxad naskigxis SXelahx, kaj al SXelahx naskigxis Eber. 25Kaj al Eber naskigxis du filoj: la nomo de unu estis Peleg, cxar dum lia vivo dividigxis la tero; kaj la nomo de lia frato estis Joktan. 26Kaj al Joktan naskigxis Almodad kaj SXelef kaj HXacarmavet kaj Jerahx 27kaj Hadoram kaj Uzal kaj Dikla 28kaj Obal kaj Abimael kaj SXeba 29kaj Ofir kaj HXavila kaj Jobab. CXiuj cxi tiuj estis filoj de Joktan. 30Kaj ilia logxloko estis de Mesxa gxis Sefar, la orienta monto. 31Tio estas la filoj de SXem laux siaj gentoj kaj lingvoj, en siaj landoj, laux siaj nacioj.

32Tio estas la gentoj de la filoj de Noa, laux siaj generacioj, en siaj nacioj; kaj de ili disigxis la popoloj sur la tero post la diluvo.Esperanto

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page