Псалми 71
Bulgarian
1(По слав. 70). На Тебе, Господи, уповавам; Да се не посрамя никога.

2Избави ме в правдата Си и освободи ме; Приклони към мене ухото Си и спаси ме.

3Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, Защото канара моя и крепост моя си Ти.

4Боже мой избави ме от ръката на нечестивия, От ръката на законопрестъпника и насилника.

5Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.

6Ти си ми бил подпорка от рождението ми; От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; За Тебе [ще бъде] винаги хвалението ми.

7Като чудовище съм станал на мнозина; Но Ти си ми яко прибежище.

8Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене Тебе.

9Не ме отхвърляй във време на старостта [ми]; Не ме оставяй, когато отпада силата ми;

10Защото неприятелите ми за мене говорят, И ония, които причакват душата ми, наговарят се помежду си

11И казват: Бог го е оставил; Погнете и хванете го, защото няма кой да [го] избави.

12Боже, не се отдалечавай от мене; Боже мой, побързай да ми помогнеш.

13Нека се посрамят [и] се изтребят противниците на душата ми; Нека се покрият с укор и срам ония, които искат зло за мене.

14Но аз винаги ще се надявам. И ще Те хваля все повече и повече.

15Устата ми цял ден ще разказват правдата Ти и избавлението, [което ми вършиш], Защото не мога [да ги] изброя.

16Ще дойда [и ще хваля] мощните дела на Господа Иеова. Ще спомням Твоята правда, само Твоята.

17Боже, Ти си ме научил от младостта ми; И досега съм разгласявал Твоите чудесни дела.

18Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, Докато не разглася силата Ти на [идещия] род, Твоята мощ на всичките бъдещи [поколения].

19Също и правдата Ти, Боже, стигна на високо; Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?

20Ти, Който си ми показал много и тежки притеснения, Пак ще ме съживиш, И от дълбочините на земята пак ще ме извадиш.

21Ще уголемиш величието ми, И наново ще ме утешиш.

22И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност; На Тебе, Свети Израилев, ще пея хваление с арфа.

23ще се радват много устните ми, когато Те славословя, Тоже и душата ми, която си изкупил.

24Езикът ми, тъй също, ще приказва за правдата Ти всеки ден, Защото се посрамиха- защото се смутиха- ония, които искат зло за мене.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 70
Top of Page
Top of Page