Псалми 116
Bulgarian
1(По слав. 114). Любя Господа защото послуша Гласа ми и молбите ми;

2Понеже приклони ухото Си към мене, Затова ще [Го] призовавам догдето съм жив.

3Връзките на смъртта ме обвиха, И мъките на преизподнята ме намериха; Скръб и беда срещнах.

4Тогава призовах името Господно, [и Го помолих]: О Господи, избави душата ми.

5Благ е Господ и праведен, Да! милостив е нашият Бог.

6Господ пази простодушните; В беда бях, и Той ме избави.

7Върни се, душе моя, в успокоението си, Защото Господ постъпи щедро към тебе.

8Понеже си избавил душата ми от смърт, Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване,

9[Затова] ще ходя пред Господа в земята на живите. (По слав. 115)

10Аз повярвах, затова говорих; Много бях наскърбен.

11В тревогата си рекох: Всеки човек е измамлив.

12Що да въздам Господу [За] всичките Му благодеяния към мене?

13Ще взема чашата на спасението, И ще призова името Господно;

14Ще изпълня обреците си Господу, Да, пред всичките Му люде.

15Скъпоценна е пред Господа Смъртта на светиите Му.

16Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня; Ти си развързал връзките ми.

17На Тебе ще принеса жертва на хваление, И името Господно ще призова.

18Ще изпълня обреците си Господу, Да! пред всичките Негови люде,

19В дворовете на дома Господен, Всред тебе, Ерусалиме. Алилуия.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 115
Top of Page
Top of Page