Псалми 115
Bulgarian
1(По слав. продължение от 113). Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си.

2Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?

3Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно.

4Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце.

5Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

6Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат;

7Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.

8Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

9Израилю, уповавай на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

10Доме Ааронов, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

11Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

12Господ си спомни за нас; ще ни благослови; Ще благослови Израилевия дом; Ще благослови Аароновия дом.

13Ще благослови ония, които се боят от Господа, И малки и големи.

14Дано Господ ви умножава повече и повече- Вас и чадата ви.

15Благословени сте вие от Господа, Който е направил небето и земята.

16Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,

17Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в [мястото на] мълчанието;

18Но ние ще благославяме Господа От сега и до века. Алилуия.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 114
Top of Page
Top of Page