Притчи 2
Bulgarian
1Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,

2Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,

3Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,

4Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,

5Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.

6Защото Господ дава мъдрост, из устата Му [излизат] знание и разум.

7Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,

8За да защищава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.

9Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.

10Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,

11Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,

12За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако,-

13От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината,-

14На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите,-

15Чиито пътища са криви И пътеките им опаки,-

16За да те избави от чужда жена, От чужда, която ласкае с думите си,

17(Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на своя Бог,

18Защото домът й води надолу към смъртта, И пътеките й към мъртвите;

19Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, Нито стига пътищата на живота,)-

20За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.

21Защото правдивите ще населят земята, И непорочните ще останат в нея,

22А нечестивите ще се отсекат от земята, И коварните ще се изкоренят от нея.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 1
Top of Page
Top of Page