Исус Навиев 19
Bulgarian
1Второто жребие излезе за Симеона, за племето на Симеоновците според семействата им; и наследството им беше всред наследството на юдейците. 2За свое наследство те имаха: Вирсавее (или Савее), Молада, 3Асар-суал, Вала, Асем, 4Елтолад, Ветул, Хорма, 5Сиклаг, Вет-маркавот, Асар-суса, 6Ветловаот и Саруен; тринадесет града със селата им; 7Аин, Римон, Етер и Асан; четири града със селата им; 8и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваалат-вир (който е южния Рамат). Това е наследството за племето на симеонците според семействата им. 9От дела на юдейците се даде наследството на симеонците, защото делът на юдейците беше голям за тях; за това, симеонците наследиха дял всред тяхното наследство.

10Третото жребие излезе за завулонците, според семействата им; и пределът на наследството им беше до Сарид; 11и границата им отиваше западно до Марала, и досягаше Давасес и досягаше потока, който е срещу Иокнеам; 12и от Сарид завиваше към изгрева на слънцето до междата на Кислот-тавор, и излизаше на Даврат, и възлизаше на Яфия, 13и от там минаваше към изток в Гетефер, в Ита-касин, и излизаше в Римон-метоар към Нуя; 14и от север границата завиваше в Анатот, и свършваше в долината Ефтаил, 15[като включваше] Катат, Наадал, Симрон, Идала и Витлеем, дванадесет града със селата им. 16Това е наследството на завулонците по семействата им,-тия градове със селата им.

17Четвъртото жребие излезе за Исахара, за исахарците по семействата им. 18Пределът им беше Езраил, Кесулот, Сунам, 19Афераим, Сеон, Анахарат, 20Равит, Кисион, Авес, 21Ремет, Енганим, Енада и Вет-фасис; 22и границата досягаше Тавор, Сахасима и Ветсемес; и границата им свършваше при Иордан; шестнадесет града със селата им. 23Това е наследството за племето на исахарците по семействата им,- градовете със селата им.

24Петото жребие излезе за племето на асирците според семействата им. 25Пределът им беше Хелкат, Али, Ветен, Ахсаф, 26Аламелех, Амад и Мисал, и достигаше до Кармил на запад и до Сихор-ливнат; 27[и границата им] завиваше към изгрева на слънцето при Вет-дагон, и досягаше Завулон и долината Ефтаил на север от Ветемек и Наил, и излизаше при Хаул на ляво, 28и Еврон, Роов, Амон и Кана, до големия Сидон; 29и границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и границата завиваше към Оса, и свършваше при морето край страната на Ахзив, 30и Ама, Афен и Роов; двадесет и два града със селата им. 31Това е наследство за племето на асирците по семействата им,- тия градове със селата им.

32Шестото жребие излезе за нефталимците, за нефталимците по семействата им. 33Границата им беше от Елеф, от Алон близо при Саананим, и Адами-некев, и Явнеил, до Лакум и свършваше при Иордан; 34и границата завиваше към запад до Азнот-тавор, и от там излизаше при Укок, и досягаше Завулон на юг, а досягаше Асир на запад и Юда при Иордан към изгрева на слънцето. 35А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат Хинерот, 36Адама, Рама, Асор, 37Кедес, Едраи, Енасор, 38Ирон, Мигдалил, Орам, Ветанат и Ветсемес; деветнадесет града със селата им, 39Това е наследството за племето на нефталимците по семействата им- градовете със селата им.

40Седмото жребие излезе за племето на данците по семействата им. 41Пределът, който те наследяваха, беше Саара, Естаол, Ерсемес, 42Салавим, Еалон, Етла, 43Елон, Тамната, Акарон, 44Елтеко, Гиветон, Ваалат, 45Юд, Вани-варак, Гетримон, 46Меиаркон и Ракон, с околността, която е срещу Иопа. 47А пределът на данците не им стигаше; за това данците отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с острото на ножа, взеха го за притежание и заселиха се в него; и Лесем наименуваха Дан, по името на праотца си Дан. 48Това е наследството за племето на данците по семействата им,- тия градове със селата им.

49А като свършиха подялбата на земята, според пределите й, израилтяните дадоха на Исуса Навиевия син наследство всред себе си; 50според Господната заповед, дадоха му града, който поиска, [сиреч], Тамнат-сарах в хълместата част на Ефрема; и той съгради града и живееше в него.

51Тия са наследствата, които свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син и началниците на бащините [домове на] племената на израилтяните разделиха с жребие в Сило пред Господа, при входа на шатъра за срещане. Така свършиха подялбата на земята.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 18
Top of Page
Top of Page