Иоил 3
Bulgarian
1Защото, ето, в ония дни и в онова време, Когато върна Юдовите и ерусалимските пленници,

2Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми,

3И хвърлиха жребия за людете Ми; Даваха момче за блудница, И продаваха момиче да пият вино.

4Да! и що имате с Мене вие, Тире, Сидоне, И всички филистимски предели? Искате ли да Ми въздадете възмездие? А ако Ми въздадете, То Аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви. 5Понеже взехте среброто Ми и златото Ми, И занесохте в капищата си отбраните Ми блага, 6А продадохте на гърците, Юдейците и ерусалимците, За да ги отдалечите от пределите им, 7Затова Аз ще ги подигна от мястото, За в което ги предадохте, И ще върна възмездието ви на собствената ви глава; 8Още ще продам вашите синове и вашите дъщери В ръката на юдейците, А те ще ги продадат на савците,- на далечен народ; Защото Господ изговори това.

9Прогласете това между народите; Пригответе война; подигнете юнаците; Нека се приближат всичките военни мъже; Нека възлизат.

10Изковете палешниците си на ножове, И сърповете си на копия; Слабият нека каже: Аз съм юнак!

11Съберете се и дойдете отвред всички народи, Та се натрупайте заедно; Господи, направи да слязат там юнаците Ти.

12Нека станат народите и дойдат В Иосафатовата долина; Защото там ще седна да съдя всичките околни народи.

13Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла; Дойдете, тъпчете, защото линът е пълен, И каците се преливат; Понеже нечестието им е голямо.

14Множества, множества в долината [гдето] ще се отсъди [за тях]; Защото близо е денят Господен в долината [гдето] ще се даде присъдата.

15Слънцето и луната ще потъмнеят, И звездите ще оттеглят светенето си.

16И Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Небето и земята ще се потресат; Но Господ ще бъде прибежище на людете Си, И крепостта на израилтяните.

17Така ще познаете, че Аз съм Господ вашият Бог, Който обитавам в светия си хълм Сион; Тогава Ерусалим ще бъде свет, И чужденци няма вече да минават през него.

18В оня ден От планините ще капе мъст, И от хълмовете ще тече мляко, И по всичките Юдови дерета ще текат води; А из дома Господен ще избликне извор, Който ще пои ситимската долина.

19Египет ще запустее, И Едом ще бъде гола пустиня, Поради насилието сторено към юдейците; Защото са пролели невинна кръв в земята им.

20А Юда ще бъде населен до века, И Ерусалим из род в род.

21И [чрез наказание] ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал; Защото Господ обитава в Сион.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joel 2
Top of Page
Top of Page