Амос 1
Bulgarian
1Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които [чу във] видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.

2И рече: Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.

3Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото вършаха Галаад с железни дикани;

4Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.

5Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

6Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието му], Защото плениха всичките [Ми] люде, За да ги предадат на Едома;

7Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите му.

8Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон онзи, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

9Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] им, Защото предадоха всичките [Ми] люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;

10Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.

11Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;

12Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.

13Така казва Господ: Поради три престъпления на амонците, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят пределите си;

14Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите му, Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;

15И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joel 3
Top of Page
Top of Page