Амос 2
Bulgarian
1Така казва Господ: Поради три престъпления на Моав, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;

2Но аз ще изпратя огън върху Моава, Та ще изпояде палатите на Кариот; И Моав ще умре всред метеж, Всред силни викания, и всред тръбен звук;

3И ще изтребя съдията отсред него, И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.

4Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да, поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повелението Му, И идолите, след които ходиха бащите им, Ги заблудиха;

5Но аз ще изпратя огън върху Юда, Та ще изпояде палатите на Ерусалим.

6Така казва Господ: Поради три престъпления на Израиля, Да! поради четири, няма да отменя [наказанието] му, Защото продадоха праведния за пари, И немощния за един чифт обуща;

7Те ожидат [да видят] земен прах на главата на сиромасите, И извръщат пътя на кротките; И син и баща му ходят при същата девица, Та омърсяват светото Ми име;

8Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи, И в капищата на боговете си пият вино [купено с парите] на [несправедливо] глобяваните.

9Но аз изтребих пред тях аморееца, Чиято височина бе, като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу.

10Още Аз ви възведох из Египетската земя, И ви развеждах четиридесет години през пустинята, За да наследите земята на аморейците.

11И въздигнах от синовете ви пророци, И от юношите ви назореи. Не е ли така, израилтяни? казва Господ.

12А вие напоявахте назореите с вино, И заповядвахте на пророците Като им казвахте: Да не пророкувате.

13Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви, Както притиска кола пълна със снопи.

14Бързината ще се изгуби от скороходеца, И якият не ще уякчи силата си, И юначният няма да избави живота си;

15Стрелецът не ще може да устои, Нито бързоногият да избегне, Нито конникът да избави живота си;

16И доблестният между юнаците Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Amos 1
Top of Page
Top of Page