Исая 7
Bulgarian
1И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят. 2И известиха на Давидовия дом, казвайки: Сирия се съюзи с Ефрема. И сърцето на [Ахаза] и сърцето на людете му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра.

3Тогава рече Господ на Исаия: Излез сега да посрещнеш Ахаза, ти и син ти Сеар-Ясув, при края на водопровода на горния водоем, по друма към тепавичарската нива, 4и кажи му:- Гледай да си спокоен; Да не се уплашиш нито да се покажеш малодушен Поради тия две опашки на димящи главни,- Поради яростния гняв на Расина и Сирия, и на Ромелиевия син. 5Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син Сториха лошо намерение против тебе, казвайки: 6Да възлезем против Юда и да го утесним, И да си пробием пролом в него, И да поставим Тавеиловия син за цар всред него. 7[За туй], така казва Господ Иеова: Това няма да стане, нито ще бъде. 8Защото главата на Сирия е Дамаск, А глава на Дамаск, Расин; И вътре в шестдесет и пет години Ефрем ще се съкруши така щото да не е вече народ,- 9Ефрем, чиято глава е Самария, А глава на Самария, Ромелиевият син. Ако не вярвате [това], вие няма да се утвърдите.

10И Господ говори още на Ахаза, казвайки: 11Поискай си знамение от Господа твоя Бог; Искай го или в дълбината или във висината горе. 12Но Ахаз рече: Не ща да искам, Нито ще изпитам Господа. 13И [Исаия] рече: Слушайте сега, доме Давидов; Малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, Та ще досаждате и на моя Бог? 14Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил. 15Сгъстено мляко и мед ще яде, Когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто; 16Защото, преди да се научи детето Да отхвърли лошото и да избира доброто, Тая земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти, Ще бъде изоставена.

17Господ ще докара на тебе, На твоите люде и на бащиния ти дом, Дни такива каквито не са дохождали От деня когато Ефрем се е отделил от Юда,- [Ще докара] асирийският цар.

18И в същия ден Господ ще засвири за мухите, Които са в най-далечните околности на египетските реки, И за пчелите, които са в асирийската земя; 19И те ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини, И в дупките на канарите, и на всяка драка, и на всяко пасбище.

20В тоя ден Господ ще обръсне с бръснач Нает оттатък реката, асирийския цар, Главата и космите на краката,- даже и брадата ще смъкне.

21И в същия ден човек, Който храни крава и две овце; 22Ще яде сгъстено мляко от изобилието на млякото, което ще дават; Защото сгъстеното мляко и мед ще яде всеки, който е останал всред страната.

23И в оня ден всяко място, Гдето е имало хиляда лози по хиляда сребърника, Ще бъде за глогове и тръни. 24Със стрели и с лъкове ще дойдат [човеци] там, Защото цялата страна ще стане [само] глогове и тръни; 25Поради страх от глогове и тръни Ти не ще дойдеш на никой хълм, копан [сега] с търнокоп, Но ще бъде място, на което ще изпращат говеда, И което ще тъпчат овце.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 6
Top of Page
Top of Page