Исая 8
Bulgarian
1И Господ ми рече: Вземи си една голяма [писателска] дъска та напиши на нея с обикновени букви- За Махер-шалал-хаш-база; 2и аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария Еверехиевия син. 3Прочее, отидох при пророчицата; и тя зачна и роди син. И Господ ми рече: Наречи го Махер-шалал-хаш-баз; 4Защото преди да се научи детето да вика- Татко мой! и- Майко моя! богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат пред асирийския цар.

5И Господ ми говори пак, казвайки:

6Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски води, И се радват за Расина и за Ромелиевия син,

7Затова, ето, Господ възвежда върху тях Силните и големи води на Ефрат, Асирийския цар и всичката му слава; И като прелее всичките си канали И наводни всичките си брегове,

8Ще нахлуе и през Юда, ще наводни и ще прелее, ще стигне до гуша, И прострените му крила ще напълнят Ширината на земята ти, Емануиле.

9Строшете се, народи, бъдете разломени, И (чуйте всички, които сте в далечни страни!) Опашете се; но ще бъдете разломени. Опашете се; но ще бъдете разломени.

10Съветвайте помежду си, но съветването ще се осуети; Говорете дума, но тя няма да стои; Защото Бог е с нас.

11Защото така ми говори Господ със силна ръка, И научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза:

12Да не наречете съюз всичко, което тия люде наричат съюз, И да не се боите от това, от което те се боят, Нито да се плашите.

13Господа на Силите- Него осветете, От Него да се страхувате, и пред Него да треперите.

14И Той ще бъде за светилище,- Но [и] за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се оскърбяват Двата Израилеви дома,- За мрежа и за примка на ерусалимските жители.

15И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, И [в нея] ще се впримчат и ще се уловят.

16Завържи увещанието, Запечатай поуката между учениците Ми. 17И аз ще чакам Господа, който крие лицето Си от Якововия дом, И на Него ще се надея. 18Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, Сме за знамение и за предвещания в Израиля От Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион.

19И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които шепнат и мърморят, [отговорете]: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? [Ще прибегне ли] при мъртвите заради живите? 20[Нека прибягнат] при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, Наистина няма зазоряване за тях. 21И ще минат през тая [земя] зле притискани и изгладнели; И когато огладнеят ще негодуват, Ще злословят царя си и Бога си. И ще погледнат нагоре. 22После ще се взрат в земята, И ето скръб и тъмнина, мрак на измъчване, И широко разпространена черна нощ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 7
Top of Page
Top of Page