Исая 43
Bulgarian
1А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, И Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, Призовах те по име; Мой си ти.

2Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, И през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали.

3Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител; За твой откуп дадох Египет, За тебе Етиопия и Сева.

4Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми, И почетен, и аз те възлюбих, Затова ще дам човеци за тебе, И племена за живота ти.

5Не бой се, защото Аз съм с тебе; От изток ще доведа потомството ти, И от запад ще те събера;

6Ще река на севера: Възвърни, И на юга: Не задържай; Доведи синовете Ми от далеч, И дъщерите Ми от земния край,-

7Всички, които се наричат с Моето име, Които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки [от тях], да! Аз го направих.

8Изведи слепите люде, които имат очи, И глухите, които имат уши.

9Нека се съберат заедно всичките народи, И нека се стекат племената; Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития? Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят Та да чуят [човеците] и да рекат: Това е вярно.

10Вие сте Мои свидетели, казва Господ, И служителят Ми, когото избрах, За да Ме познаете и да повярвате в Мене, И да разберете, че съм Аз,- [Че] преди Мене не е имало Бог, И подир Мене няма да има.

11Аз, Аз съм Господ; И освен Мене няма спасител.

12Аз възвестих, и спасих, и показах, Когато не е имало между вас чужд [Бог]; Затова вие сте Ми свидетели, казва Господ, Че Аз съм Бог.

13Да, преди да е имало време, Аз съм; И няма кой да избавя от ръката Ми; Аз действувам, и кой ще [Ми] попречи?

14Така казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев; Заради вас пратих във Вавилон, И ще доведа всички като бежанци, Дори халдеите, в корабите, с които се хвалеха.

15Аз съм Господ, Светият ваш, Творецът Израилев, ваш Цар.

16Така казва Господ, Който прави път в морето, И пътека в буйните води,

17Който изважда колесници и коне, войска и сила: Те всички ще легнат, няма да станат; Унищожиха се, угаснаха като фитил.

18Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития.

19Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.

20Полските зверове ще Ме прославят,- Чакалите и камилоптиците,- Защото давам вода в пустинята, Реки в безводната земя, За да напоя людете Си, избраните Си,

21Людете, които създадох за Себе Си, За да оповестяват хвалата Ми.

22Но ти Якове, не Ме призова; Но ти Израилю, се отегчи от Мене,

23Не си Ми принасял агънцата на всеизгарянията си, Нито си Ме почитал с жертвите си. Аз не те заробих с приноси, И не ти дотегнах с ливан.

24Не си купил за Мене благоуханна тръстика с пари, Нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си; Но ти си Ме заробил с греховете си, Дотегнал си Ми с беззаконията си,

25Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, И няма да си спомня за греховете ти.

26Подсети Ме, за да се съдим заедно; Представи делото си, за да се оправдаеш.

27Твоят праотец съгреши, И учителите ти престъпиха против Мене.

28Затова ще сваля от свещенството им великите служители на светилището, И ще обрека Якова [на изтребление], И ще направя Израиля за поругание.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 42
Top of Page
Top of Page