Исая 42
Bulgarian
1Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите.

2Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, Нито ще го направи да се чуе навън.

3Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави правосъдие според истината.

4Няма да ослабне нито да се съкруши Догдето установи правосъдие на земята; И островите ще очакват неговата поука.

5Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея:

6Аз Господ те призовах в правда, И като хвана ръката ти ще те пазя, И ще те поставя за завет на людете, За светлина на народите,

7За да отвориш очите на слепите, Да извадиш запрените от затвор, И седящите в мрак из тъмницата.

8Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

9Ето, нещата [предсказани] от начало се сбъднаха, И Аз ви известявам нови, Преди да се появят, казвам ви ги.

10Пейте на Господа нова песен, Хвалата Му от краищата на земята, Вие, които слизате на морето и всичко що е в него, Острови, и вие, които живеете на тях.

11Пустинята и градовете й нека извикат с висок [глас], Селата, гдето живее Кидар; Нека пеят жителите на Села, Нека възклицават от върховете на планините,

12Нека отдадат слава на Господа, И нека възвестят хвалата Му в островите.

13Господ ще излезе като силен мъж, Ще възбуди ревнивостта Си като ратник, Ще извика, да! ще изреве. Ще надделее над враговете Си;

14За дълго време мълчах, [казва Той]. Останах тих, въздържах Себе Си; [Но сега] ще извикам като жена, която ражда, Ще погубя и същевременно ще погълна.

15Ще запустя планини и хълмове, И ще изсуша всичката им трева; Ще обърна реките в острови, И ще пресуша езерата.

16Ще доведа слепите през път, който не са знаели, Ще ги водя в пътеки, които им са били непознати; Ще обърна тъмнината в светлина пред тях, И неравните места [ще направя] равни. Това ще сторя, и няма да ги оставя.

17Ще се върнат назад, съвсем ще се посрамят Ония, които уповават на ваяните идоли, Които казват на леяните: Вие сте наши богове.

18Чуйте, глухи, И гледайте, слепи, за да видите.

19Кой е сляп, ако не е служителят Ми, Или глух, както посланика, [когото] изпращам? Кой е сляп както предания [Богу], И сляп както служителя Господен?

20Ти гледаш много неща но не наблюдаваш; Ушите му са отворени, но той не чува.

21Господ благоволи заради правдата Си Да възвеличи учението и да го направи почитаемо.

22Но те са ограбени и оголени люде; Всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници; Плячка са, и няма избавител, Обир са, и никой не казва: Върни го.

23Кой от вас ще даде ухо на това? Кой ще внимава и слуша за бъдещето?

24Кой предаде Якова на обир, И Израиля на грабители? Не Господ ли, на Когото съгрешихме? Защото не искаха да ходят в пътищата Му, Нито послушаха учението Му.

25Затова изля на него лютостта на гнева Си И свирепостта на боя; И това го запали изоколо, но той не се сети, Изгори го, но той не го вложи в сърцето си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 41
Top of Page
Top of Page