Исая 28
Bulgarian
1Горко на горделивия венец на Ефремовите пияници, И на повехналия цвят на славната му красота, Който е на върха на тлъстите долини на ония, които се обладават от вино!

2Ето, от Господа идва един мощен и силен, Който, като буря с град и опустошителна вихрушка, Като буря от силни прелели води, Ще [ги] хвърли с ръката си на земята.

3Горделивият венец на Ефремовите пияници Ще се тъпче под нозе;

4И повехналият цвят на славната им красота, Който е на върха на тлъстата долина, Ще стане като първозряла смокиня преди лятото, Която, щом я вземе в ръка оня, който я види, поглъща я.

5В оня ден Господ на Силите ще бъде славен венец И красива корона за останалите от людете Си,

6И правосъден дух за оня, който седи да съди И сила за тия, които отблъсват неприятеля до портата [му],

7Но и тия се побъркаха от виното И се заблудиха от спиртното питие; Свещеник и пророк се побъркаха от спиртно питие, Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие, Побъркаха се във видението, спъват се в съденето,

8Защото всичките трапези са пълни с бълвоч и нечистота, [Така щото] няма [чисто] място.

9Кого, [казваш ти], ще научи той на знание? И кого ще направи да разбере каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отлъчените от гърди ли?

10Защото [дава] заповед след заповед, Заповед, след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко.

11Наистина с гъгниви устни и с друг език Ще говори на тия люде

12Оня, който бе им рекъл: Тая е почивката [ви]; и успокойте уморения; И това е освежението [ви]; Но те не искаха да слушат.

13Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко, Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат.

14Затова слушайте словото Господно, вие присмивачи, Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим.

15Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, [Щото], когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме,-

16Затова, така казва Господ Иеова: Ето, полагам в Сион камък за основа, Камък отбран, скъпоценен, краеъгълен, [за] твърда основа; Който вярва в него не ще прибърза да бяга.

17Ще направя правосъдието връвта, И правдата отвеса; И градушка ще помете прибежището при лъжи, И водата ще наводни скривалището.

18Договорът ви със смъртта ще се унищожи, И съглашението ви с преизподнята не ще устои; Когато заливащата беда минава Тогава ще се стъпчете от нея.

19Колкото пъти минава ще ви хваща; Защото всяка заран ще минава, Денем и нощем; И само слуха [за нея] да чуе някой, ще се изплаши.

20Защото леглото е твърде късо, за да може някой да се простре по него. И завивката твърде тясна, за да може някой да се завие с нея.

21Защото Господ ще стане както на хълма Ферасим, Ще се разгневи както в долината Гаваон, За да извърши работата Си, пречудната Си работа, И да изпълни делото Си, удивителното Си дело,

22Сега, прочее, не ставайте присмивачи, Да не би да се стегнат оковите ви по-яко; Защото аз чух от Господа Иеова на Силите, [Че ще се извърши] погубление, и то предрешено, по цялата страна.

23Дайте ухо и слушайте гласа ми. Внимавайте и слушайте думите ми,

24Орачът всеки ден ли оре за да посее? [Всеки ден ли] разтваря [бразди] и разбива буците на нивата си?

25Като изравни лицето й, Не пръска ли къклица, и посява кимион, И сади жито в редове, И ечемика на определеното му място, И лимеца наоколо?

26Защото учи го Бог му на разсъдък, И го поучава.

27Защото не се вършее къклица с диканя, Нито колело от кола се завърта върху кимиона; Но с тояга се очуква къклицата, И с прът кимионът.

28А [житото] за хляб ще се сдроби ли? Не; човек не го вършее за винаги, Нито го стрива с колелото на колата си, Нито го разтрошава с копитата на конете си.

29Също и това произлиза от Господа на Силите, Който е чудесен в съвет, превъзходен в мъдрост.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 27
Top of Page
Top of Page