Исая 22
Bulgarian
1Наложеното за долината на видението [пророчество]: Що ти е сега Ти си се качил цял на къщните покриви,

2О ти, пълен с викове, Шумни граде, весели граде? Убитите ти не се убиха с нож, Нито умряха в бой.

3Всичките ти първенци побягнаха заедно, Вързани бидоха от стрелците; Всички твои, които се намериха, Надалеч побягнали, бидоха вързани заедно.

4Затова рекох: Отвърнете се от мене; ще плача горко; Не се трудете да ме утешавате За опустошението на дъщерята на людете ми.

5Защото в долината на видението Е ден на поражение и тъпчене И недоумение от Господа Бога на Силите,- [Ден] на събаряне стените, и на викане към планините.

6И Елам взе тула, С полкове войници и конници, И Кир откри щита.

7И когато отбраните ти долини се напълниха с колесници, И конниците се опълчиха при портата,

8И той дигна покривалото на Юда, То в оня ден ти обърна погледа си към оръжията в къщата лес.

9И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, Събрахте водите на долния водоем,

10Та, като изброихте къщите на Ерусалим И развалихте къщите, за да укрепите стената,

11Направихте и между двете стени [нов] водоем За водата на стария водоем; Но не погледнахте към Онзи, Който стори това, Нито дадохте внимание на Този Който го бе приготвил отдавна.

12В оня ден Господ Иеова на Силите [Ви] призова на плач и на жалеене, На обръсване главата и на опасване с вретище;

13Но, ето радост и веселие, Колене говеда и колене овце, Ядене месо и пиене вино! [И казват]: Да ядем и да пием, Защото утре ще умрем.

14Тогава от Господа на Силите откри се в ушите му [туй]: Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас докле умрете, Казва Господ Иеова на Силите.

15Така казва Господ Иеова на Силите: Иди, влез при тоя настойник, При домоуправителя Шевна [и речи]:

16Що правиш тук? и кого имаш тук [свой]? Та изсичаш тук гроб за себе си,- Правиш си гроб на високо, Изсичаш си в камъка обиталище!

17Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли, Да, като те улови здраво,

18Ще те навие и ще те метне като топка В широка земя; Там ще умреш, и там [наместо] славните ти колесници, [Ще има] срама на дома на господаря ти.

19Ще те оттласна от чина ти, И от положението ти ще те свалят.

20В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син,

21И като го облека с твоето облекло И го стегна с твоя пояс Ще предам властта ти в неговата ръка, И той ще бъде един баща на ерусалимските жители И на Юдовия дом.

22И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;

23И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; И той ще бъде славен престол на бащиния си дом;

24И на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом,- Чадата и внуците, Всичките малки съдове, От съдове като чаши До всичките съдове като мехове. 25В оня ден, казва Господ на Силите, Закрепеният на твърдо място гвоздей ще ослабва, И ще се счупи, и ще падне, И товарът, който [висеше] на него, ще се срине; Защото Господ е изговорил това.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 21
Top of Page
Top of Page