Битие 9
Bulgarian
1В това време Бог благослови Ноя и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. 2Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, що пълзи по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви. 3Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както [дадох] зелената трева. 4Месо обаче с живота му, [то ест], с кръвта му, да не ядете. 5А вашата кръв, [кръвта] на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека.

6Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека.

7А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и умножавайте се по нея.

8После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки: 9Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви подир вас; 10и с всичко живо, що е с вас,- птиците, добитъкът и всичките земни животни, които са с вас, да! с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега. 11Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. 12Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас: 13поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята. 14Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака; 15и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. 16Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. 17Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.

18А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаана. 19Тия трима бяха Ноеви синове; и от тях се насели цялата земя.

20В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. 21И, като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си. 22И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. 23А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком та покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. 24Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече:-

25Проклет да е Ханаан; Слуга на слуги ще бъде на братята си.

26Рече още: Благословен Господ, Симовия Бог; И Ханаан да му бъде слуга.

27Бог да разшири Яфета. И да се засели в шатрите на Сима; И Ханаан да им бъде слуга.

28И след потопа Ной живя триста и петдесет години. 29И всичките дни на Ноя станаха деветстотин и петдесет години; и умря.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 8
Top of Page
Top of Page