Изход 28
Bulgarian
1А ти вземи при себе си измежду израилтяните брата си Аарона и синовете му с него, за да Ми свещенодействуват; Аарона, и Аароновите синове Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара. 2И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие. 3И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да Ми свещенодействува. 4Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свети одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да Ми свещенодействуват. 5И те нека приемат [от людете приносите им] от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

6Да направят ефодът изкусна работа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 7На двата му края да има две презрамки, които да се връзват за да се държи заедно. 8И препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия [ефод], от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 9Да вземеш и два ониксови камъка, и да изрежеш на тях имената на синовете на Израиля, 10шест от имената им на единия камък, и имената на останалите шестима на другия камък, по [реда на] раждането им. 11С изкуството на каменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израиля; и да ги вложиш в златни гнездица. 12И да туриш тия два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израилтяните; и Аарон ще носи имената им за спомен пред Господа на двете си рамена. 13И да направиш златни гнездица, 14и две верижки от чисто злато- изплетени от венцеобразна работа да ги направиш, и да закрепиш плетените верижки в гнездицата им.

15Да направиш съдебния нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш. 16Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк. 17И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни, ред сард, топаз и смарагд да е първият ред, 18вторият ред: антракс, сапфир и адамант; 19третият ред: лигирий, агат и аметист; 20а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; да бъдат закрепени в златните си гнездица. 21Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки [камък] според името му. 22И на нагръдника да направиш изплетени верижки, венцеобразна работа от чисто злато. 23И да направиш на нагръдника две златни колелца и да туриш двете колелца на двата края на нагръдника. 24Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете колелца в краищата на нагръдника. 25А [другите] два края на двете венцеобразни верижки да свържеш с двете гнездица, и да ги туриш на презрамките на ефода откъм външната му страна. 26Да направиш още две златни колелца; които да туриш на другите два края на нагръдника, на оная му страна, която е откъм вътрешната страна на ефода. 27Да направиш и [други] две златни колелца, които да туриш отдолу на двете презрамки на ефода, откъм външната му страна, там гдето се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода. 28И да връзват нагръдника чрез колелцата му за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода, и за да се не отделя нагръдникът от ефода. 29Така Аарон, когато влиза в светото място, ще носи, винаги имената на синовете на Израиля върху съдебния нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа. 30На съдебния нагръдник да положиш и Урима и Тумима, които да бъдат на Аароновото сърце когато влиза пред Господа; и Аарон да носи винаги съда на израилтяните на сърцето си пред Господа.

31Да направиш мантията на ефода цяла от синьо. 32В средата на върха й да има отвор, какъвто е отворът на бронята; и ще има тъкана обтока около отвора си, за да се не съдира. 33И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по полите й, и златни звънци наоколо помежду им,- 34златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията. 35И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето й да се чува когато влиза в светото място пред Господа, и когато излиза, за да не умре.

36Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш, както се изрязва печат, Свет Господу. 37Да я туриш на син ширит, за да бъде на митрата; в предната страна на митрата да бъде; 38така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.

39И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш- везана работа.

40А за Аароновите синове да направиш хитони, и пояси да им направиш, и гъжви да им направиш, за слава и великолепие. 41С тия [одежди] да облечеш брата си Аарона и синовете му с него, и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействуват. 42Да им направиш и ленени гащи, които да покриват голотата на тялото им; нека [покриват] бедрата им от кръста [надолу]; 43и нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтара, за да служат в светото място, да не би да си навлекат грях та да умрат. [Това] да е за вечен закон за него и за потомството му подир него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 27
Top of Page
Top of Page